לחצו להתקשרות:

מאמרים קשורים
מתי לקחת הלוואות בנקאיות לעסקים? מהן מטרות אפשריות של הלוואות לעסקים? כיצד משיגים הלוואות עסקיות בהתאמה לצרכי העסק? מה בין הלוואות חוץ בנקאיות להלוואות בנקאיות?
גיוס הלוואות לעסקים דרך בנק דיסקונט, הגדלת מסגרת אשראי עסקי / אובליגו, הלוואה בנקאית לעסק, הלוואות לעסקים דרך בנק דיסקונט, מבנק מרכנטיל דיסקונט. תנאי הלוואות אטרקטיביים ושירות איכותי.
גיוס הלוואות לעסקים דרך בנק הפועלים, הגדלת מסגרת אשראי והאובליגו העסקי, הלוואה בנקאית לעסק באמצעות נטילת הלוואה עסקית דרך בנק הפועלים
יתרונות הלוואות לעסקים דרך בנק לאומי, הלוואות בנקאיות איכותיות, השגת הלוואות חוץ בנקאיות או הלוואות לעסקים באמצעות בנק לאומי בתנאים טובים ובהתאמה מיטבית עבורך
גיוס הלוואות לעסקים בנק מזרחי טפחות, הלוואות עסקיות מימון באמצעות בנק מזרחי, הלוואות בנקאיות לעסקים למסגרת אשראי, נטילת הלוואות לעסקים קטנים דרך בנק מזרחי טפחות
בנק ירושלים הלוואה לעסק, הלוואות לעסקים בנק ירושלים, הלוואות עסקיות באמצעות בנק ירושלים בתנאים אטרקטיביים במהירות

תכנית עסקית ב

תוכנית עסקית היא כאמור המצפן העסקי. בחלק השני של המאמר נעסוק בכתיבת התוכנית העסקית. הצבת המטרות והיעדים, נטילת הלוואות עסקיות ויישום התוכנית העסקית. אנשי המקצוע של המקור לאשראי מסייעים לבעלי עסקים הן בכתיבה והן ביישום של תוכנית עסקית והגדלת הרווחים מהפעילות העסקית.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

תוכנית השיווק של העסק

תכנית עסקית היא, כאמור, תכנית העבודה של העסק בדרך להצלחה. בחלק הקודם סקרנו את תיאור המוצר, העלויות הכרוכות בשיווק, בהזדמנות העסקית ובאפשרות ליצירת רווחים. כמו כן הובהרו המגבלות באשר לקבלת הלוואות ליזמות עסקית.

הלוואות לעוסקים בחקלאות
הלוואות לחקלאים
הלוואות עסקיות ליבואנים
הלוואות ליבואנים
הלוואות ליצרנים
הלוואות ליצרנים
הלוואות למסעדות
הלוואות למסעדות וקייטרינג
הלוואות לחברות הזנק סטארטאפ
חברות סטארטאפ הזנק
הלוואות לבעלים של מוניות
הלוואות לבעלי מוניות

בחלק הזה נעסוק בהמשך השלבים בכתיבת תכנית עסקית לפני קבלת הלוואה עסקית. זה המקום להדגיש כי גם עסקים קיימים, כדאי שיכינו מעת לעת תכנית עסקית. עבודה על פי תכנית כזאת משפרת מאד את יכולת התמרון של העסק ומציבה יעד ריאלי לרווחיות שלו.

השלב של הכנת תכנית השיווק חשוב לפחות כמו השלב הקודם. כאן מתווים היזמים את דרכי הפעולה שלהם בדרך לבניית עסק יציב ורווחי. תכנית השיווק כוללת, בין השאר, את היעדים והמטרות שבעלי העסק מציבים לעצמם. התכנית צריכה לעסוק במטרות האופרטיביות של הלוואה ליזמות עסקית וקביעת תקופת ההחזר והחלוקה שלו.

התכנית כאמור כוללת גם את תיאור האיומים וההזדמנויות שיש לפעול על פיהם. "איומים" במקרה הזה אינם אלא המתחרים השונים או הבעיות הניצבות בפני היזמים בדרך להשגת המטרה. הזדמנויות, לעומת זאת, הן סך כל הכוחות הפועלים לטובת העסק או שניתן להשתמש בהם לטובתו. כל גוף המעניק הלוואות ליזמות עסקית יקרא בעיון את סעיפי תכנית השיווק. בין השורות ניתן תמיד להבחין ביתרונות ובחסרונות של היזמים. זאת על פי אופי התיאור של האיומים וההזדמנויות והטיפול בהם.

המטרות, היעדים ודרכי הפעולה של התכנית העסקית

מטרות ויעדים: חלק מהתכנית העסקית כרוך בהגדרה ברורה וריאלית של המטרות והיעדים שהעסק מעוניין להגיע אליהם. הגדרת המטרות כאמור חייבת להסתמך הן על הנתונים והן על מחקרים וידע קיים בתחום שבו אמור העסק לפעול. המטרות כאמור חייבות לנוע על ציר הזמן. במילים אחרות – הגדרת זמנים להשגת יעדים, בעיקר יעדים כלכליים. מדוברן ברווחיות והן במספר הלקוחות הפוטנציאליים שאמור, בשלב הזה, לגדול בקצב קבוע. קבלת הלוואה ליזמות עסקית תלויה במידה רבה בניסוח התכניות וקביעת מטרות אופרטיביות וברות השגה,

תכנית השיווק: סך כל המרכיבים של תכנית השיווק. התכנית כוללת פילוח הלקוחות (לקוחות מזדמנים, לקוחות קבועים, לקוחות פוטנציאליים) והפוטנציאל העסקי שלהם. כמו כן, תכנית השיווק כוללת את סך היקף הפעילות הפיננסית. הכוונה כאן היא לסך כל ההוצאות הכרוכות בשיווק: רכישת סחורות, הוצאות הובלה, אשראי עסקי. הסעיף של אשראי עסקי מעניין כאן במיוחד, כיון שהבסיס לעסק בריא הוא יחס חיובי בין הכנסות להוצאות. כמו כן, חשוב שהאשראי שהיזם מעניק ללקוחות שלא לא יעלה על סך ההוצאות שלו בתקופה מסוימת. אם האשראי הניתן ללקוחות בתחום עיסוק מסוים הוא גבוה, יש לקחת גם את זה בחשבון. הלוואות לעסקים כוללות, במקרים רבים, את מה שנקרא בשפה המקצועית "בעיית הון חוזר".

תכנית השיווק כוללת, כמובן, את הערכת המכירות בכל תקופה נתונה. יש לכלול בה גם הערכה ריאלית של הצמיחה במכירות על ציר הזמן.

הלוואה ליזמות עסקית ותכנית ההשקעות

מדובר בלב ליבה של התכנית העסקית. תכנית ההשקעות היא הסעיף המעניין ביותר את הגוף שממנו מבקש היזם הלוואה לעסק. מדובר בסך כל ההוצאות הנדרשות על מנת להעמיד את העסק על רגליו – הוצאות הכרחיות יחד עם השקעות: שיפוצים והתאמת המקום לפעילות העסקית, רכישת ציוד, רכישת רכבים, הכשרת עובדים וכיוצא האלה הוצאות. חשוב לציין האם מדובר בהוצאה חד פעמית או בהוצאה המתפרסת על פני זמן. כמו כן חשוב לציין בכל סעיף כיצד הוא משרת את המטרה ואילו שימושים ייעשו בציוד.

בעלי תפקידים עתידיים בעסק

גם כאן יש חשיבות רבה להצגה נכונה של הדברים. גופים רבים מעניקים הלוואות עסקיות על סמך ההנחה שהעסק ייצר מקומות עבודה. בחלק הזה יש להגדיר בצורה ברורה את רשימת התפקידים והעובדים בעסק בשלבים הראשונים שלו כמו גם בשלבים מתקדמים יותר. אם בעסק מועסקים או יועסקו בעלי תפקידים שהם אנשי מקצוע מיומנים, יש לציין את זאת בצורה ברורה ואפילו בולטת. כשמדובר בעובדים בלתי מיומנים, כדאי לציין גם את עלות ההכשרה שלהם.

הערכת הפעילות – רווח והפסד

החלק האחרון בתכנית הוא הערכה מושכלת של רווח והפסד. ההערכה צריכה להתבסס הן על ידע ומקצועיות של היזמים והן על נתונים אובייקטיביים. (מס' לקוחות פוטנציאליים, הדרישה בשוק למוצר, רמת התחרות בשוק, למשל). ככל שהנתונים מבוססים יותר ומבוססים על ידע ומחקר, כך הם ישמשו בסיס נאות להערכת הסיכויים להשגת הלוואה לעסק. הנתונים הללו ישמשו גם כבסיס להערכת ההצלחה או אי ההצלחה של העסק וסיכויי ההישרדות שלו בעתיד.

כתיבה מקצועית של תכנית עסקית

כתיבה מקצועית של תכנית עסקית היא היסוד החשוב ביותר בהצלחה לגייס הלוואות עסקיות. מול היזמים המעוניינים בהלוואה עומדים אנשי מקצוע מעולים, המתמחים בקריאה בין השורות. אם הם מריחים ולו מידה קטנה של חוסר מקצועיות או חוסר אמינות של הנתונים, עלול גיוס ההלוואה להיכשל. לפיכך ההמלצה הגורפת שלנו היא להסתייע באיש מקצוע בכתיבת תכנית עסקית נאותה.

חברת המקור להלוואות מסייעת ביצירת תכניות עסקיות וכן בכתיבת תכנית עסקית שתצלח את כל המשוכות בדרך לגיוס הלוואות ליזמות עסקית. אם אתם מעוניינים לגייס הלוואה ליזמות עסקית לעסק חדש או קיים, המקור להלוואות הוא המקום הנכון לכך.

צרו קשר עוד היום ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם. הנציגים שלנו ילוו אתכם בכתיבת התכנית העסקית, הגשת הבקשה ונטילת הלוואה עסקית עד לרגע קבלת המימון לעסק. חברת המקור להלוואות מתמחה במציאת פתרונות ייחודיים המתאמים לכל עסק בצורה אופטימלית.