לחצו להתקשרות:

קבלת אשראי עסקי כנגד נדל"ן

גיוס אשראי עסקי כנגד נדל"ן פירושו משכון נכס קיים הנמצא בבעלות הלווה, בתמורה לנטילת הלוואה לעסק. מה היתרונות של אשראי עסקי חוץ בנקאי כנגד נכסים? מתי עדיף לקחת אשראי כזה? מתי יש יתרון לנטילת הלוואות עסקיות רגילות? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בסוגיות הללו.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי מסייעים ללקוחות עסקיים הנדרשים לכך, במציאת מקורות אשראי חוץ בנקאיים לגיוס הלוואות עסקיות. זאת, בהתאם לצרכים של הלווה ובהתאם לנסיבות. בנוסף, הם מסייעים  בגיוס הלוואות ומימון עבור העסק לשם התרחבות עסקית, הלוואות לצורך שיווק ופרסום או הלוואה לרכישת רכב חדש. כל זאת בתנאים הטובים ביותר האפשריים ובהתאמה מיטבית לצרכי העסק. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל הארץ. לקבלת הלוואה לעסק שלך כדאי ליצור קשר כבר כעת, באמצעות האתר או בטלפון.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

אשראי כנגד נדל" יתרונותן

היתרונות העיקריים בנטילת אשראי עסקי כנגד נדל"ן הם הריבית האטרקטיבית, פרישת ההלוואה על פני תקופה ארוכה והפחתת העומס הפיננסי מעל החשבון העסקי. להלן פירוט והרחבה באשר ליתרונות העיקריים בנטילת אשראי חוץ בנקאי לעסק כנגד נכס נדל"ן:

ריבית אטרקטיבית

היתרון הראשון בנטילת אשראי כנגד נדל"ן טמון בריביות. הלוואות לעסקים מגופים חוץ בנקאיים כנגד נכסים, הן הדבר הקרוב ביותר האפשרי למשכנתא. בהלוואות מהסוג הזה, הריביות עבור המימון עשויות להיות נמוכות באופן משמעותי יחסית לכל הלוואה עסקית אחרת, בנקאית או חוץ בנקאית. הדבר נכון על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בהלוואות לעסקים שאין כנגדן כל ערבות, או שהערבות כנגדן נמוכה מסכום ההלוואה הנדרש באופן משמעותי.

אורך חיי ההלוואה

החזרי הלוואת האשראי העסקי שנלקחה כנגד נכס נדל"ן יכולים להתפרש על פני תקופה ארוכה יחסית – עד עשר שנים ואם צריך, גם תקופה ארוכה יותר. פרישת ההלוואה על פני 120 תשלומים או יותר מצמצמת בצורה משמעותית את ההחזר החודשי. הדבר מפחית את הנטל הכספי על העסק ומאפשר לו לפעול בצורה טובה, לעמוד בהתחייבויות שלו ולהגדיל את היקף הפעילות העסקית. כיון שהריבית על הלוואות מהסוג הזה היא נמוכה יחסית, פרישת התשלומים הארוכה יחסית כרוכה בתוספת קטנה יחסית להחזרים. מכל מקום, התוספת בודאי קטנה יותר מזאת שהייתה עלולה להיווצר אם הריביות עבור ההלוואה העסקית היו גבוהות יותר.

הפחתת העומס על חשבון הבנק

כל עסק נזקק בשלב כל שהוא במהלך הפעילות העסקית לנטילת אשראי עסקי. אם ההלוואה או האשראי ניתנו לעסק על ידי הבנק, הרי שההתחייבויות שלו (אובליגו) כלפי אותו הבנק גדלות. התוצאה, בדרך כלל, היא צמצום האשראי הכולל לעסק. לחילופין, הריביות עבור האשראי הזה עלולות להיות גבוהות. קבלת אשראי עסקי חוץ בנקאי כנגד נכס נדל"ן, מקטינה את האובליגו של העסק בבנק ומאפשרת לבעלי העסק לנצל טוב יותר את האשראי הבנקאי העומד לרשותם.

הלוואה עסקית או אשראי

למרות האמור לעיל, ישנם מקרים שבהם עדיף לקחת הלוואה עסקית רגילה ולא הלוואה חוץ בנקאית לטווח ארוך כנגד נכס. מדובר בעיקר במקרים שבהם האשראי נחוץ לטווח קצר, והצפי הוא שבתוך הזמן הזה יימצאו המקורות להחזר ההלוואה. דוגמה למצב כזה הינה עסקה חד פעמית גדולה שהתמורה עבורה אמורה להתקבל בתוך זמן קצר. עסקה כזאת דורשת לרוב אשראי גדול, אבל התמורה מגיעה במהירות והיא גבוהה הרבה יותר.

אשראי חוץ בנקאי כנגד נכסים הוא פתרון טוב, רק אם מדובר בסכומים גבוהים ורק אם הם נדרשים לטווח הבינוני או הארוך. יש לזכור שנטילת הלוואה עסקית חוץ בנקאית כנגד נכס, כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות. ההוצאות הללו הופכות את ההלוואה הזאת לבלתי כדאית כלל ועיקר, אם מדובר בסכומים קטנים יחסית. מדובר בהוצאות קבועות, שאינן משתנות בין אם מדובר בהלוואה גדולה ובין אם מדובר בהלוואה קטנה יחסית. בהמשך המאמר נעסוק בעלויות האשראי לעסקים.

אם לסכם את הסעיף הזה בקצרה- הרי שהבחירה בין הלוואות לבין אשראי עסקי כנגד נדל"ן הינה נגזרת של היחס בין אורך חיי ההלוואה בליווי ההוצאות הכרוכות בה, לתועלת הפיננסית שניתן להפיק ממנה.

הלוואה כנגד נכסים מתי וכמה

הלוואות לעסקים כנגד נדל"ן דרך גופים חוץ בנקאיים הן כדאיות, כאשר הבנקים ממאנים להעניק הלוואה בנקאית. הלוואות כאלה הן כדאיות, גם כשהבנקים נותנים את ההלוואה הדרושה, אבל גובים בעבורה ריביות גבוהות. בנוסף, תנאי ההחזר של ההלוואות הללו, קרי פרישת התשלומים, אינם מיטיבים בדרך כלל עם הלווים. אם מבקש ההלוואה הוא הבעלים של נכס נדל"ן חופשי ממשכנתא, האופציה לקבלת הלוואה חוץ בנקאית כנגד הנכס הזה היא בהחלט ריאלית. הדבר נכון גם אם המשכנתא הקיימת כנגד הנכס היא קטנה.

עם המקרים שבהם הבנקים מסרבים להעניק הלוואות ניתן למנות לקוחות מוגבלים בחשבון. זאת, אף שלכאורה לקוחות כאלה אינם מנועים מלקבל הלוואות בנקאיות. סוג אחר של לקוחות שנמנע מהם לקבל הלוואה דרך הבנק הם לקוחות שנמצאים בהליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל (ללקוחות פרטיים) או פירוק העסק. במקרים כאלה, השיקול אם להעניק הלוואה או שלא לעשות כן איננו נתון בידי הבנק.

במקרים כאלה, הלוואה עסקית חוץ בנקאית כנגד נדל"ן הינה הפתרון היחיד שניתן ליישם במהירות. כספי ההלוואה עשויים לשמש לפירעון חובות תוך הגעה להסדר עם הנושים. ככל שתיקי ההוצל"פ ייסגרו מהר יותר, כך ניתן יהיה לחזור לפעילות עסקית מלאה ורווחית בהקדם האפשרי.

זה המקום לציין, עם זאת, כי מניעת הלוואות בנקאיות מלקוחות מוגבלים בבנק איננה הכרח. מניעת הלוואות כאמור על ידי הבנק עשויה להיות קשורה לבעיות החוזרות ונשנות בחשבון הבנק: חריגה ממסגרת האשראי, הן בחשבון הבנק והן בכרטיסי האשראי או הוצאות החורגות מהאפשרויות הפיננסיות הקיימות. בעל חשבון בנק שהפך למוגבל בבנק בעקבות נסיבות שלא הייתה לו שליטה עליהן עשוי בהחלט לקבל תשובה חיובית לבקשת ההלוואה בבנק. נסיבות שלא בשליטת בעל החשבון הן פשיטת רגל של לקוח גדול או לחילופין מצב בטחוני המשבית הלכה למעשה את הפעילות העסקית ופוגע בהכנסות.

אשראי עסקי, הסדר חובות והליך הבראה

ישנם שלושה שלבים עיקריים בהליך הבראה של עסק.

אומדן חובות

בשלב הראשון, יש לאמוד בצורה מדויקת את היקף החובות לספקים, לעובדים, לבנקים ולנושים אפשריים אחרים. לצורך העניין, העובדים הו נושים לכל דבר ועניין ויש להגיע איתן להסדר לפני הגעה להסדר עם נושים אחרים. זאת, למעט נושים מועדפים שחלק מנכסי העסק משועבד להם. הבנקים, למשל, עשויים להיות נושים מועדפים כאמור.

הסדר חובות

בשלב הבא יש צורך להגיע להסדרי חובות עם הנושים כפי שהוזכרו לעיל. הדבר מתבצע לרוב תוך טיפול בתביעות ההוצל"פ שהוגשו, אם הוגשו, כנגד העסק. השלב הראשון בטיפול בתיקי הוצל"פ הינו איחוד תיקים. בהמשך, קובע הרשם את התשלום התקופתי שהעסק חייב לעמוד בו. העדיפות היא תמיד להחזיר את כל החובות תוך שהעסק נותר חי ופעיל. נקודת המוצא להסדרים מהסוג הזה היא שרק עסק פעיל יוכל להחזיר את החובות במלואם. ואולם אם וכאשר מתברר שהדבר בלתי אפשרי, העסק עובר הליך פירוק, תוך חלוקת הנכסים שלו בין הנושים.

בשלב הזה, בטרם הסתיימו ההליכים מול הנושים, בעל העסק מנוע מלפעול באמצעות חשבון הבנק שלו. ואולם בדרך כלל מתברר, שדווקא השלב הזה הוא השלב שבו זקוק בעל העסק יותר מכל למזומנים.

אחת הדרכים היותר טובות לחיסול הבעיות הפיננסיות הינה נטילת הלוואה לעסק בקשיים על חשבון נכס נדל"ן. ההלוואה הזאת עשויה לכסות חלק ניכר מההתחייבויות ולאפשר לבעל העסק להגיע להסדרים מתקבלים על הדעת עם הנושים. בנוסף, הלוואה עסקית כאמור עשויה לספק את ההון ההתחלתי או להוות הון חוזר להפעלה מחודשת של העסק. עם חיסול התיקים בהוצל"פ, ניתן לחזור ולהפעיל את חשבון הבנק בצורה תקינה.

היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור להלוואות לעסקים ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד תום הטיפול בבעיות הפיננסיות השונות בעסק. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי מתמחים במתן טיפול כולל וביצוע הליך הבראה עסקית שבסופו יעמוד העסק על רגליו ויחזור לפעול ולהרוויח.

הליך ההבראה כולל נטילת הלוואה עסקית או אשראי, חיסול החובות לנושים ותפעול העסק במטרה להחזיר אותו לרווחיות. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לקראת הבראה עסקית ופיננסית. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ וישמחו לסייע לעסק שלך לצאת מהמשבר הזמני, לגדול ולצמוח.

עלויות אשראי חוץ בנקאי כנגד נכסים

חשוב להבין שנטילת אשראי חוץ בנקאי או הלוואות לעסקים כנגד נכסים, כרוכה בעלויות שונות. העלויות כאמור כוללות פתיחת תיק, טיפול של עו"ד והערכת שמאי. כמו כן, יש לכלול בעלויות גם תשלומי אגרות שונות ועמלות עבור גיוס האשראי. זאת, כיון שמדובר בדרך כלל בעניין מורכב יחסית, הדורש טיפול מקצועי ויעיל. בנוסף, נדרשת גם היכרות יסודית של האפשרויות העומדות בפני מבקש ההלוואה. למרות האמור לעיל, מצאנו לנכון לציין שכל בקשת הלוואה או אשראי עסקי חוץ בנקאי מהווה מקרה ייחודי, ואין שתי בקשות זהות במהותן.

סך כל התשלומים עבור העמדת ההלוואה, יכולים להגיע לסך של 5% ויותר מסכום ההלוואה שיאושר בסיכומו של עניין. בהלוואה שהיא קטנה מסכום של 200,000 שקלים, האחוזים עלולים להיות גבוהים יותר. זאת כיון שהתשלום על חלק מההוצאות הוא מוחלט ואיננו תלוי בגובה סכום ההלוואה שאושר בתום התהליך. יש לקחת בחשבון את העלויות הללו כחלק מסך ההוצאות הכללי עבור העמדת ההלוואה.

הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים גדולים
חברות גדולות
הסכמי הלוואה לחברות
הסכם הלוואה
השוואת ריביות
השוואת ריביות
מימון לעסקים תשובות לשאלות
מימון שאלות
גיוס אשראי לעסקים בינוניים
אשראי לעסק בינוני

הלוואה חוץ בנקאית כנגד נכס נדל"ן עשויה לספק מוצא מבעיות פיננסיות ועסקיות מעיקות. ואולם הדבר הנכון ביותר לעשות הוא להתייעץ עם אנשי מקצוע מיומנים המתמחים בתחום אשראי פיננסי לעסקים. זאת, במטרה לקבל את ההלוואה בתנאים הטובים ביותר האפשריים עבור הלווה.

היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור להלוואות עסקיות ישמחו לסייע במציאת ההלוואה המתאימה ביותר, כמו גם ביצירת פתרון כולל לבעיות הפיננסיות של העסק. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד המכריע לקראת יציאה מהמשבר הפיננסי.