לחצו להתקשרות:

הלוואה לכל מטרה לבעל העסק

נטילת הלוואה לכל מטרה מהעסק מאפשרת לבעל העסק להשיג במהירות סכומי כסף לצרכים אישיים ומשפחתיים. במקרה הזה, במקום לגייס כספים באמצעות הלוואות לעסקים, העסק הוא הגוף המעניק את ההלוואה. מה היתרונות בנטילת הלוואה דרך העסק? באילו מקרים עשויה הלוואת בעלים דרך העסק לכל מטרה לסייע לנוטל ההלוואה? מה נדרש על מנת שניתן יהיה לקחת הלוואה כזאת? אילו בעיות עלולות להתעורר וכיצד ניתן להתמודד איתן? בשורות להלן נדון בהיבטים השונים של נטילת הלוואות דרך העסק.

אם יש לך צורך בסכום כסף משמעותי לצרכים אישיים ואם בעסק שלך הצטברו סכומים המאפשרים נטילת הלוואה מבלי לפגוע בעסק, הרי שמדובר באפשרות בהחלט ריאלית. היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך לקחת הלוואה דרך העסק שלהם. מדובר בצעד לא פשוט, שאם הוא מבוצע בצורה חובבנית ורשלנית, הוא עלול לגרום הסתבכויות משפטיות כבדות.זאת, בנוסף לסיכון העסק עד כדי הפסקת הפעילות שלו.

כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה המקובלות. אנשי המקצוע שלנו יצרו אתך קשר בהקדם. ויסייעו לך בהליכים לקראת קבלת ההלוואה. בנוסף, ניתן להשיג באמצעותם אשראי עסקי ומימון, אם נדרשים, למטרות ספציפיות. המקצוענים שלנו פועלים בכל הארץ. וזוקפים לזכותם מספר לא מבוטל של הצלחות בתחום גיוס הלוואות לעסקים.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

הכל על הלוואות לכל מטרה מהעסק

נטילת הלוואות עסקיות דרך הבנק כרוכה בלא מעט פרוצדורה. הדבר נכון גם לגבי הלוואות פרטיות, בעיקר אם לבעל העסק יש היסטוריית אשראי בעייתית. גם הבנקים וגם גופים חוץ בנקאיים שונים גובים עמלות גבוהות, שלא לדבר על הריביות שעשויות לעבור את רף העשרה אחוזים לשנה, במקרים מסוימים. עמלת פתיחת תיק ועמלת הקצאת אשראי הן רק שתיים מהעמלות הללו. זאת ועוד – ככל שמצבו של הלווה בעייתי יותר, כך ילכו ויתרבו המכשולים בינו לבין ההלוואה שהוא זקוק לה.

נטילת הלוואה דרך העסק עשויה להניב מספר יתרונות. כל היתרונות הללו נובעים מעצם העובדה שבמובנים מסוימים, בעל העסק פשוט מלווה לעצמו כסף. עם היתרונות הללו ניתן למנות ריביות נמוכות, פרישת תשלומים נוחה והעדר סנקציות משמעותיות במקרה של פיגורים בתשלומים. לחילופין, גם סגירת ההלוואה בטרם זמנה לא כרוכה בתשלום עמלה כל שהיא.

עם זאת, זה בדיוק המקום לציין כי נטילת הלוואה דרך העסק לכל מטרה שהיא, חייבת להתבצע על פי חוק. דין הלוואה כזאת כדין כל הלוואה אחרת. המשמעות היא שיש צורך לנסח הסכם הלוואה, המפרט את התנאים כדלקמן:

סכום ההלוואה: הסכום שיועבר מהעסק ללווה בתאריך המיועד

ריבית והצמדה: הריבית על ההלוואה שתחול על הלווה, חייבת להיות רשומה בבירור. בנוסף, יש צורך להבהיר האם ההלוואה צמודה או לא, ומה העוגן שאליו היא מוצמדת: מט"ח; מדד המחירים לצרכן; מדד תשומות הבנייה ועוד.

אורך חיי ההלוואה: כמה החזרים על עלווה להחזיר, עד לפירעון מלא של ההלוואה.

לוח סילוקין: לוח שבו רשומים החזרי ההלוואה הצפויים, עד תום ההלוואה.

פירוט עמלות והוצאות: אילו עמלות והוצאות אחרות יחולו על נוטל ההלוואה

סנקציות בגין אי עמידה בהחזרי ההלוואה: פירוט הסנקציות כנגד הלווא, אם לא יעמודבתנאי ההחזר כמפורט בהסכם.

כל התנאים הללו חלים על הלווה, כיון שהעסק הוא ישות משפטית נפרדת המלווה כספים לבעלים. בחלק גדול מהמקרים הבעלים עצמו הינו עובד שכיר המקבל שכר מהעסק.

מה קורה אם לא נחתם הסכם

בעלי עסקים רבים טועים לחשוב שנטילת הלוואה איננה דורשת בהכרח חתימת הסכם הלוואה. אלא שהמחשבה הזאת בטעות יסודה. אם לא נחתם הסכם הלוואה דרך העסק לבעל העסק, עלולות רשויות המס לראות בסכום שנמשך חלוקת רווחים או חלוקת דיבידנדים. בשני המקרים, המס המוטל על הסכום שיקבל הלווה  יהיה גבוה מאד. לא אחת קרה שחוקרי מס הכנסה הגיעו לבעלי עסקים שנהגו למשוך כספים מהעסק ללא דיווח. זאת, בעיקר אם סכום ההלוואה היה גבוה בצורה יוצאת דופן. חוקר טוב לא יתקשה לעלות על חוסר במזומנים בעסק. זאת, גם אם החוסר מתחבר היטב בין המספרים

הסכם הלוואה דרך העסק

להלן רשימת הדרישות שחייבות להתמלא, על מנת שהסכום המבוקש יועבר מחשבון העסק ללווה:

התאמת גובה ההלוואה לעסק: ההלוואה שניתנת לבעל העסק חייבת להיות פרופורציונית ומותאמת לצרכי העסק. אף שאין סכום מרבי להלוואה, הרי שהלוואות גדולות עלולות להסב את תשומת ליבם של חוקרי מס הכנסה.

פירוט תנאי ההלוואה: תנאי ההלוואה וחלוקת התשלומים חייבים להיות מצוינים בהסכם שייחתם בין העסק לבין בעל העסק. היעדר הסכם כזה עלול לגרום לחוקרי מס הכנסה להתייחס להלוואה כאל חלוקת רווחים.

מספר התשלומים: אורך חיי ההלוואה חייב להיות מצוין, יחד עם הסנקציות כנגד הלווה אם וכאשר יהיה איחור בתשלום ההחזר התקופתי.

דבר חשוב שחייב להתקיים הוא שבחשבון העסק יהיה סכום כסף מספיק להלוואה. נטילת סכום כסף גבוה מדיי עלולה לפגוע בפעילות העסקית השוטפת של העסק. פגיעה כזאת הינה מנוגדת לחוק ועלולה לגרום לנקיטת סנקציות חוקיות כנגד הלווה. כאמור, העסק הוא ישות משפטית שכל פגיעה בה כמוה כפגיעה באדם אחר. גם נטילת הלוואות לעסקים פעילים ובמקביל משיכת הלוואת בעלים, הם מעשה בעייתי.

רכישת בית חדש באמצעות הלוואה דרך העסק

נטילת הלוואה דרך העסק לכל מטרה עשויה להיות הפתרון המושלם לבעל עסק שאין ברשותו ההון העצמי הנדרש לרכישת דירה חדשה. על פי הנחיות בנק ישראל, גובה המשכנתא המרבי עבור רכישת בית חדש יהיה לא יותר מאשר 75% מערך הנכס. את שאר הסכום חייבים הרוכשים להשיג בעצמם.

ההנחיות כאמור קובעות עוד במפורש כי לא ניתן ללוות את הסכום מאחד המוסדות הבנקאיים. גם גופים שונים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות נמנעים, בדרך כלל, מלהעניק הלוואות מהסוג הזה. במקרים המעטים שאכן ניתן להשיג הלוואות כאלה, הרי שתנאי הריבית וחלוקת ההחזרים הם כאלה שהופכים את ההלוואה לנטל יותר מאשר לנכס.

הלוואות עסקיות
הלוואות עסקיות
הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים
הסכמי הלוואה לחברות
הסכם הלוואה לחברה
השוואת ריביות
השוואת ריביות
מימון לעסקים תשובות לשאלות
מימון עסקי שאלות
גיוס אשראי לעסקים בינוניים
אשראי לעסקים בינוניים

ואולם דבר לא נאמר בהנחיות הללו באשר לנטילת הלוואה דרך העסק לכל מטרה. העובדה שעסק בוחר להלוות לבעליו סכום כסף משמעותי איננה לכאורה מעניינו של בנק ישראל. זאת, כיון שאם יתעורר קושי בהחזר הלוואה, הדבר לא ישפיע על איש, למעט מי שקשורים בעסק עצמו.

אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים בהשגת הלוואות מותאמות לצרכים וליכולות שלהם. בין השאר, ניתן לקבל סיוע בהשלמת הסכום הנדרש לרכישת דירה. זאת, הן באמצעות הלוואה דרך העסק לכל מטרה והן באמצעות מציאת מקורות אחרים להשגת מזומנים. כדאי ליצור קשר כבר כעת ואנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי יחזרו אליך בהקדם. הם יסייעו לך בהשגת ההלוואה המתאימה ביותר לצרכים וליכולות שלך.אנשי המקצוע שלנו ילוו אתכם מרגע הפנייה ועד להשלמת התהליך וקבלת הכסף בחשבון הבנק.