לחצו להתקשרות:

הלוואות לעסקים עם הוצאה לפועל

הלוואות לעסקים עם הוצאה לפועל מסייעות להם לחזור לפעילות עסקית רגילה. זאת בעקבות הזעזוע שהם חווים כשנפתח כנגדם הליך הוצאה לפועל. מה המשמעות של פתיחת תיק הוצל"פ כנגד העסק? מה המטרה של הלוואות לעסקים עם הוצל"פ? אילו ערבויות ניתן להציג כנגד הלוואות כאלה? איזה תהליך עוברת הבקשה להלוואה עד לקבלת הכסף בפועל? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בסוגיות הללו.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ. היועצים שלנו מסייעים לבעלי עסקים המצויים בהליכי הוצאה לפועל בהשגת הלוואות חוץ בנקאיות. זאת, במטרה לסייע להם לצאת ממשברים זמניים ולחזור לפעילות עסקית ופיננסית תקינה, אחרי הליך מייגע ומתסכל. אם העסק שלך מצוי כעת או היה מצוי בעבר בהליכי הוצל"פ ואם יש לך צורך בהלוואה עסקית, זה בדיוק המקום עבורך.

בנוסף לסיוע בהשגת מימון לעסק, ניתן להסתייע במומחים של המקור לאשראי עסקי גם בהכנה של תוכנית עסקית. תוכנית כאמור תצביע על הדרך הנכונה להיחלצות מהמצב. כמו כן, היא תתווה את הדרך לחיזוק העסק, הגדלת המכירות והגדלת הרווחיות. תוכנית עסקית טובה היא המפתח להשגת מימון לעסק בתנאים סבירים, למרות מצבו העדין של העסק.

כדאי ליצור קשר כבר כעת ולהתחיל את התהליך לקראת היחלצות מהמשבר ופתיחה בדרך חדשה. היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי ילוו אותך כל הדרך עד להשגת המימון הנדרש לעסק. ניתן ליצור קשר כבר כעת דרך אתר האינטרנט, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרגילות.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

משמעות הליך הוצאה לפועל

הליך הוצאה לפועל המתנהל כנגד עסק עלול להשבית למעשה את היכולת שלו להמשיך לפעול ולייצר הכנסות. עם תחילת התהליך, ומרגע שהבנקים מודעים לקיום הליך כזה כנגד העסק, הם עלולים להשבית באופן מיידי את כל החשבונות העסקיים ואת כל אמצעי התשלום הקיימים. זאת, הן בגלל הנחיות מחייבות של בנק ישראל בנושא, והן בגלל הזהירות המתבקשת נוכח העובדה שלקוח המצוי בהליך הוצאה לפועל הינו לקוח בעייתי.

כיון שכך הם פני הדברים, פתיחת תיק הוצל"פ כנגד העסק מחייבת את הבעלים שלו להיערך למצב החדש. בגלל שלא ניתן להשתמש בחשבונות הבנק או בכרטיסי האשראי, הדרך היחידה שנותרה היא להגיע להסכמה עם הספקים באשר לאופן התשלום ואם אפשר – דחייה שלו. עם זאת, דחייה איננה אפשרית בדרך כלל ולא תזכה לתמיכת הספקים. נהפוך הוא – מרבית הספקים מתחילים להפעיל לחצים במטרה לקבל את הכסף המגיע להם מוקדם ככל האפשר. הוצאה לפועל כנגד עסק היא סדין אדום בעיניו של כל ספק – וזאת במידה רבה של צדק.

מרגע שקיימים עיקולים או הגבלות בחשבון הלקוח, נמנעים הבנקים מלסייע לעסק ולהעניק לו אשראי, הלוואות בנקאיות או מימון מכל סוג שהוא. הדבר נובע מהזהירות המתבקשת נוכח ההנחיות המחמירות של בנק ישראל בנושא. הנחיות אלה מונעות מן הבנקים את האפשרות לסייע באופן פעיל לבעלי חשבונות מעוקלים עקב הוצאה לפועל. כל זאת, עקב הזהירות המתבקשת נוכח היותם לקוחות בעייתיים לכאורה. גיוס הלוואה עסקית חוץ בנקאית במטרה לחסל חובות ולהחזיר את העסק לפעילות תקינה, הוא האפשרות היחידה כמעט להיחלץ ממצב הביש שנוצר. הלוואה כזאת מאפשרת לעסק להמשיך לפעול ולהרוויח, תוך הבטחת התשלומים לספקים.

מטרת גיוס הלוואה עם הוצאה לפועל

המטרה של גיוס הלוואה אחרי הוצל"פ היא כפולה. מחד, יש צורך לסיים מהר ככל האפשר את עניין ההוצאה לפועל. מאידך, יש צורך לשמור על הפעילות העסקית השוטפת. זאת, במטרה להימנע מפגיעה משמעותית בפעילות העסקית. נקודת המוצא היא, כמובן, היותו של העסק רווחי ויציב, למרות מצב הביש הזמני.

סיום מוצלח של התהליך מבחינת העסק הינו סגירת תיק ההוצאה לפועל. זאת באמצעות תשלום החובות תוך הגעה לפשרה עם הנושים, כולם או חלקם. אחרת, נגזר דינו של העסק להיסגר. הלוואה לעסק המצוי בהליכי הוצאה לפועל היא כלי חשוב שעשוי לסייע לו לצאת מהתסבוכת הפיננסית ולשמור על היציבות העסקית.

אחרי נטילת הההלוואה והסדרת החובות של העסק, הדבר החשוב ביותר הוא הכנת תוכנית עסקית, כפי שגבר הוזכר. תוכנית כזאת תתווה את הדרך להתקדמות העסקית העתידית.

הערובות להלוואות לעסקים בהוצל"פ

במרבית המקרים, הערובות לגיוס הלוואות לעסקים מוגבלים  או כאלה המצויים בהליך הוצאה לפועל הם נכסי נדל"ן השייכים ללווה, קרי בעל העסק. נכסים השייכים לבעל העסק מוגנים מפני עיקול. זאת, כיון שבשסוגים מסוימים של עסקים קיימת הפרדה בין העסק לבעל העסק. הווי אומר שלא ניתן להחיל חובות של העסק על בעליו, למעט במקרים חריגים מאד. וגם אז, הדבר אורך זמן רב. כיון שכך, נכס המצוי ברשותו של בעל העסק יכול לשמש כבטוחה הולמת עבור הלוואה לעסק. כך, מבחינת המלווים, קיימת ערבות מספקת לכך שההלוואה שהעניקו תוחזר אליהם בשלמותה.

הליך קבלת הלוואה לעסק עם הוצל"פ

הגשת הבקשה: הבקשה להלוואה חייבת להתבצע בצורה מסודרת. אל ההלוואה חייבים להיות מצורפים כל המסמכים, על פי דרישות הגוף המלווה. המסמכים הללו עשויים לכלול אישורים מהבנק, דפי חשבון ואובליגו. ייתכן גם שיידרשו מסמכים נוספים, כגון הערכת שמאי על הנכס ונסח טאבו. בבסיסו, דומה הליך הגשת בקשה מהסוג האמור לעיל להגשת בקשה למשכנתא.

קרן פמה מימון לרכב
פמה מימון לרכב
משכנתא חוץ בנקאית
הלוואות דרך נכסים
הלוואה לעסק דרך קרן בנק לאומי לעסקים
קרן בנק לאומי
הלוואות בערבות מדינה לעסקים
קרנות מדינה
קרן שמש לעסקים
קרן שמש לעסקים
קרנות מימון לעסקים
קרנות מימון לעסקים

חברות חוץ בנקאיות המעניקות הלוואות לעסקים בקשיים עם הוצאה לפועל, עושות כן רק לאחר בדיקה ולאחר שווידאו שאין בעיות אחרות למעט התיקים בהוצאה לפועל הקיימים, שעלולות למנוע מתן המימון הנדרש. ההלוואה עצמה מועמדת בתוך זמן קצר יחסית ומאפשרת ללווה להתחיל בדרך כלכלית חדשה.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לגיוס אשראי עסקי מתמחים באיתור הגוף המתאים ביותר שיעניק הלוואות לבעלי עסקים עם הוצאה לפועל. כמו כן, ניתן להסתייע במומחים הללו גם באיתור סוגים אחרים של הלוואות עסקיות, בנקאיות או הלוואות חוץ בנקאיות. הם מלווים את הלקוח מרגע יצירת הקשר, עבור דרך הליך הבדיקה וכלה בקבלת ההלוואה בפועל.

אם יש כנגד העסק שלך תיקים פתוחים בהוצאה לפועל ואם יש לך עניין לקבל הלוואה שתחזיר אותך להתנהלות כלכלית נורמאלית, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר עוד היום וליהנות מהשירות המעולה של היועצים הפיננסיים שלנו ומהתוצאות הטובות והמהירות. אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ וישמחו להעניק לך מיכולתם ומניסיונם. ניתן ליצור קשר כבר כעת דרך האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרגילות.