לחצו להתקשרות:

הלוואות לעסקים בקשיים זמניים

גם בעלי עסקים יציבים ומצליחים, זקוקים לפעמים לקבלת הלוואה בנקאית מהירה לעסק. במקרים רבים, הבנקים מערימים קשיים דווקא כשהאשראי נדרש לעסק כאוויר לנשימה. באילו מקרים כדאי לקחת הלוואות לעסקים בקשיים? באילו תנאים ניתן להשיג הלוואות כאלה? היכן ניתן להשיג הלוואות לעסקים בקשיים בתנאים הטובים ביותר? אילו מסמכים נדרש בעל העסק להציג בכדי להתחיל הליך גיוס הלוואות לעסקים? בהמשך המאמר נרחיב את היריעה בנושא פתרונות פיננסיים אפשריים לעסקים בקשיים.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור להלוואות לעסקים מסייעים לבעלי עסקים המצויים בקשיים זמניים, בגיוס אשראי מהיר לעסק. זאת, בהתאמה אישית ובתנאים הטובים ביותר האפשריים לאור הנסיבות. בנוסף, ניתן לקבל עזרה בהכנת תכנית עסקית. כל גוף פיננסי דורש הצגת תוכנית עסקית כחלק מהליך קבלת ההלוואה. בנוסף, תכנית כזאת מתווה את מסלול ההתקדמות של העסק לקראת יציאה מהמשבר לדרך עסקית חדשה.

אם העסק שלך נמצא בקשיים פיננסיים ואם יש לך צורך בנטילת הלוואה חוץ בנקאית או בנקאית מהירה, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. לחלופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות. יועצת פיננסית מקצועית או יועץ מומחה יחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד לקבלת ההלוואה בחשבון הבנק. המומחים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות, אשראי ומימון לעסקים.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

מתי כדאי לקחת הלוואה לעסק בקשיים

המצבים שבהם נדרשות הלוואות לעסקים בקשיים הם קשיים זמניים בתזרים המזומנים, הון חוזר שלילי או מצב של ירידה זמנים בהיקף הפעילות המסחרית.

קשיים בתזרים המזומנים

גיוס אשראי מהיר לעסקים הוא צורך הכרחי כשבעל העסק חושש שעקב קושי זמני בתזרים המזומנים ייווצר מצב שבו צ'קים שנתן לספקים יחזרו, וכתוצאה מכך הספקים עלולים להפסיק את אספקת הסחורות או חומרי הגלם החיוניים לעסק. עצירת האספקה עלולה לשבש את פעילותו  השגרתית של העסק ולפעמים אפילו להשבית אותו לחלוטין.

זה המקום להבהיר כי אין קשר בין רמת הרווחיות של העסק לבין קשיים זמניים בתזרים. קשיים כאלה עלולים להתעורר בעיקר עקב דחיית תשלומים מלקוחות מצד אחד, או הוצאות בלתי צפויות מצד שני.

בעיית הון חוזר לעסק

מצב נוסף שמחייב גיוס מימון מהיר לעסק הוא הון חוזר שלילי. מדובר במצב שבו נוצר פער מתמיד בין מועד קבלת ההכנסות של העסק למועד תשלומי ההוצאות שלו. הדבר עלול להוביל לקשיי תפקוד מתמידים בעסק. ההבדל בין תזרים שלילי לבין הון חוזר שלילי הוא שבמקרה השני מדובר במצב קבוע של הפרשי זמנים בין מועדי קבלת התקבולים למועדי התשלומים.

מניעת עיכובים בתשלומים לרשויות

כל עסק עלול למצוא את עצמו במצב של חוסר יכולת לשלם תשלומי חובה לרשויות השונות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי). גם התופעה הזאת היא תוצאה של עיכוב תשלומים מלקוחות. במקרה כזה, גיוס הלוואה מהירה לעסק מונע מצב שבו אי תשלום במועד שנקבע בחוק יגרור עונשים כבדים, בין אם כספיים ובין אם פליליים.לרוב, מטילים הגופים הכלכליים עיקול כמעט מיידי, שמביא לכדי הגבלת חשבון עסקי בבנק ועצירת האשראי בחשבון.

צורך חד פעמי בהלוואה לעסק בקשיים

להלן מספר מצבים שבהם נדרש העסק לגייס הלוואה:

אירוע בטחוני

כל עסק מטבעו חשוף לסיכונים. אחד הגורמים לצורך מיידי במימון הינו קיטון בפעילות העסקית בעקבות תקופה ביטחונית מתוחה. מתיחות ביטחונית או גרוע יותר – מצב של פעילות צבאית, מביאות לירידה זמנית בהכנסות.

ביטול עסקה על ידי לקוח גדול

מצב נוסף המחייב גיוס הלוואה נוצר כאשר עסקה גדולה מתבטלת אחרי שהעסק כבר התחייב על הוצאות שונות בגינה. גם אם הצד המבטל מחויב לשלם פיצויים בעבור ביטול העסקה, הרי שלא ניתן להימנע כמעט מהצורך לגייס הלוואה לעסק. מצב דומה עלול להיווצר כשאירוע בלתי צפוי גורם לנזק ממשי ועלות השיקום גבוהה.

קשיים עקב גידול פתאומי בהיקף הפעילות

במקרים אחרים הצורך במימון נועד למטרות חיוביות דווקא. כך למשל, כשיש צורך במימון מהיר, במטרה לנצל הזדמנות שצצה בתחום הפעילות של העסק. מצד אחד, ברור שניצול ההזדמנות עשוי להגדיל את הרווחים של העסק. מצד שני, לעסק אין יכולת לממן את ההוצאות הכרוכות בכך ללא אשראי חיצוני. במקרים אלה מהירות גיוס האשראי היא קריטית, שכן ישנן הזדמנויות שאם לא חוטפים אותן מיד, בתוך זמן קצר הן לא תהיינה רלוונטיות.

היועצות האיכותיות והיועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך בגיוס אשראי מהיר לעסק. זאת, בתנאים הטובים ביותר עבורם ובהתאמה לצרכים הספציפיים של העסק וליכולות הפיננסיות שלו.

ראו גם מימון עסקים דרך קרנות.

תנאי הלוואות לעסקים בקשיים

מטבע הדברים, התנאים שבהם ניתן להשיג הלוואות לעסקים בקשיים הם פחות טובים מאלה של הלוואות רגילות ומתוכננות. כך גוף פיננסי המעניק הלוואות, מעוניין להקטין ככל האפשר את הסיכונים הכרוכים בהן. כיון שהלוואה לעסק בקשיים כרוכה בסיכון פיננסי גבוה יחסית, גם תנאי ההלוואה פחות אטרקטיביים.

עם זאת, הסתייעות בייעוץ מקצועי איכותי עשויה לרכך ולהיטיב את תנאי ההלוואה. זאת, לאחר בחינה מדוקדקת של העסק ושל רמת הרווחיות שלו. יועץ פיננסי מקצועי ימצא את המקום הטוב ביותר ואת ההלוואה בתנאים בטובים ביותר. זאת, תוך התאמת ההלוואה לדרישות ספציפיות של בעלי העסק, לצרכי העסק וליכולת ההחזר שלו.

היכן ניתן להשיג הלוואות לעסקים בקשיים

הלוואות בנקאיות

הבנקים הם המוסדות הפיננסיים המועדפים לצורך הלוואות לעסקים. עם זאת, הנחיות שונות והגבלות מצד בנק ישראל מונעות מהם, במקרים רבים, מלהעניק הלוואות בנקאיות לעסקים בקשיים. זאת, דווקא כשההלוואות הללו נדרשות כמו אוויר לנשימה.

הלוואות חוץ בנקאיות

גופים פיננסיים שונים מעניקים גם הם הלוואות לעסקים וללווים פרטיים. מדובר בחברות אשראי, חברות ביטוח, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה שונות. מצד אחד, תנאי הלוואות חוץ בנקאית עלולים להיות פחות אטרקטיביים מהלוואות בנקאיות. מצד שני, המהירות והזמינות של הלוואות כאלה הן גבוהות.

קרנות מימון לעסקים

קרנות שונות וגופים פילנתרופיים שונים מעניקים הלוואות לעסקים. עם זאת, במקרה של הלוואות לעסקים בקשיים יש קושי בגיוס אשראי ומימון באמצעותן.

אילו מסמכים יש לשלוח כדי שנוכל לעזור לעסק שלך

על מנת שניתן יהיה לסייע בגיוס אשראי מהיר לעסק שלך, יש להמציא עבורנו את המסמכים הבאים:

*  תעודת זהות של בעל העסק + ספח

*  אם מדובר בחברה בע"מ – רישום של בעל החברה ומסמכי הרישום של החברה ברשם החברות.

*  אובליגו – כלומר ריכוז כל ההלוואות של העסק בכל הבנקים השונים

*  שומות מס מהשנים הקודמות – על-מנת לספק תמונת מצב מלאה ומפורטת אודות התנהלות העסק בעבר. באופן טבעי, רווחיות לאורך השנים משפרת משמעותית את הסיכוי לקבל הלוואה מהירה.

קרן פמה מימון לרכב
פמה מימון לרכב
משכנתא חוץ בנקאית
הלוואות דרך נכסים
הלוואה לעסק דרך קרן בנק לאומי לעסקים
קרן בנק לאומי
הלוואות בערבות מדינה לעסקים
קרנות מדינה
קרן שמש לעסקים
קרן שמש לעסקים
קרנות מימון לעסקים
קרנות מימון לעסקים

עם זאת, גיוס מימון מהיר לעסק אפשרי גם אם היו שנים פחות מרשימות. זאת, בתנאי שיש לכך הסבר משכנע. הסבר דוגמת רכישת מלאי גדול של חומר גלם חיוני או השקעה משמעותית בטכנולוגיה חדשה הוא בהחלט מקובל. גם היחלשות הפעילות העסקית מסיבות אובייקטיביות ומוכחות מהווה הסבר לגיטימי.

הגורמים המשפיעים על הסיכוי לקבל הלוואה בנקאית מהירה

סיכויי ההיענות של הבנק לבקשת מימון מהיר לעסק מושפעים משורה ארוכה של גורמים. בין השאר ניתן למנות את הגורמים הבאים:

* רווחיות העסק לאורך השנים האחרונות

* הוותק של העסק ומידת היציבות שלו

*  תחום הפעילות של העסק – ישנם תחומים שנחשבים בטוחים ויציבים ואילו תחומים אחרים מתאפיינים ברמת סיכון גבוהה יחסית.

*  היסטוריית האשראי של העסק

*  היקף האובליגו הנוכחי

*  שיעור המינוף – במקרים שבהם ההלוואה היא למטרת השקעה, ישנה חשיבות להון העצמי של העסק ולסכום שאותו הוא משקיע בעצמו.

בנוסף לכל הפרמטרים הכלכליים ישנה חשיבות רבה גם לאינטראקציה הבין-אישית עם מקבלי ההחלטות בבנק, שהרי בסופו של דבר מדובר בבני אדם ולקשרים אישיים תמיד ישנה השפעה.

מהי עלות הסיוע לגיוס אשראי מהיר לעסק?

בין 5 ל-15%, בהתאם למידת הקושי של גיוס האשראי לעסק הספציפי.

תוך כמה זמן ניתן לקבל את ההלוואה הנדרשת

אנשי המקצוע המיומנים של המקור לגיוס להלוואות בנקאיות מהירות לעסקים מיומנים בטיפול מהיר בכל בקשה. הניסיון שצברו המומחים שלנו בגיוס אשראי לעסקים והקשרים הטובים עם הבנקים השונים, מאפשרים לנו להבטיח פתרון משתלם ומיידי גם לעסק שלך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון ליציאה ממחנק האשראי ולהעלאת העסק על דרך המלך. אנשי המקצוע של המקור להלוואות פועלים בכל הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס אשראי, מימון וכן הלוואות לעסקים בקשיים. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר או בטלפון בשעות העבודה הרגילות.