לחצו להתקשרות:

הלוואות לעסקים או אשראי עסקי

הצורך באשראי או הלוואות לעסקים מתעורר מעת לעת. יציאה במבצע גיוס לקוחות חדשים לעסק, בעיית תזרים מזומנים זמנית או הוצאה כספית גדולה ולא מתוכננת הן רק חלק מהסיבות  לצורך באשראי. כאשר מתעורר הצורך, עולה גם השאלה מה עדיף – הגדלת אשראי לעסק או הלוואה עסקית. במאמר שלפניכם נדון ביתרונות והחסרונות של הלוואות חוץ בנקאיות או בנקאיות לעסקים מצד אחד ואשראי עסקי מצד שני. מה ההבדל בין הלוואה להגדלת מסגרת אשראי? מה היתרונות והחסרונות של הלוואות לעסקים על פני מסגרת אשראי עסקי בבנק? היכן ניתן לגייס הלוואות עסקיות בתנאים טובים ופרישת תשלומים נוחה?

היועצים הפיננסיים האיכותיים של המקור להלוואות לעסקים מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך בהשגת ההלוואה המתאימה ביותר לצרכי העסק מצד אחד וליכולת ההחזר שלו מצד שני. בנוסף, ניתן לקבל סיוע בבניית תוכנית עסקית, שבמקרים רבים נדרשת לצורך קבלת הלוואת חוץ בנקאיות לעסקים או הלוואות בנקאיות. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או בטלפון בשעות העבודה הרגילות. נציגה מקצועית או נציג של המקור להלוואות לעסקים יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך לאורך כל הדרך מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת המזומנים בחשבון.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

מה בין הלוואות לעסקים לבין הגדלת אשראי

לכאורה, אשראי עסקי אמור להיות שווה ערך להלוואה. שהרי מדובר בהעמדה של סכום כסף לרשות העסק, שיכול לשמש למטרות שונות בהתאם לצרכים. ואכן, רבם מזהים הגדלת מסגרת אשראי עם הלוואות עסקיות או אחרות.

אבל למעשה, ההבדלים בין שני הסוגים של מימון לעסקים הם ניכרים. ההבדלים כאמור נוגעים הן לגובה הריבית והן ליצירת מדרג מסוים, שמעבר לו חלה עלייה משמעותית בריביות. בנוסף, אם מתבצעת חריגה מסגרת אשראי, הריביות עלולות להגיע לגבהים משמעותיים. ככל שהעסק נמצא ביתרה שלילית זמן ארוך יותר, כך ילכו ויעלו התשלומים בעבור הריבית.

הבדל נוסף, וחשוב לא פחות, נוגע לביטחונות שידרשו הבנקים בעבור הלוואות  מול הביטחונות שיידרשו בעבור הגדלת מסגרת אשראי. לרוב, דווקא הגדלת אשראי לעסקים עלולה להיות כרוכה בדרישה לביטחונות. בעת נטילת הלוואות, הדרישה עשויה להיות חלקית בלבד. זאת, בעיקר אם מדובר בנטילת הלוואות בערבות המדינה או הלוואות מקרנות מימון לעסקים.

הבדל משמעותי מאד בין שני סוגי האשראי נוגע לאופי ההחזר. בנטילת הלוואות מכל סוג שהוא, ישנה התחייבות של הלווה לעמוד בהחזרים התקופתיים. מדובר בדרך כלל בסכומים קבועים המועברים מדי חודש מהחשבון העסקי לחשבון של המלווים, בין אם מדובר בבנקים ובין אם בגוף אחר שהעניק הלוואה חוץ בנקאית לעסק. נטילת אשראי עסקי איננה מחייבת החזר תקופתי ובמקרים מסוימים הדבר משרת היטב את האינטרסים של הלווים.

הלוואות לעסקים אשראי עסקי – יתרונות וחסרונות

ישנם לא מעט הבדלים בין הלוואות לעסקים לבין נטילת אשראי בנקאי או חוץ בנקאי לעסק. ההבדלים החשובים בין שני סוגי המימון נסקרו לעיל. בשורות להלן נסקור את היתרונות והחסרונות של נטילת הלוואות לעסקים כנגד אשראי עסקי.

ריבית אשראי לעומת ריבית על הלוואה

ריבית הלוואות לעסקים איננה דומה, בדרך כלל, לריבית שגובים הבנקים או חברות אשראי שונות על האשראי. במרבית המקרים, הריבית הנגבית בגין מתן אשראי לעסק היא גבוהה באחוזים ניכרים מהריבית על הלוואות. ככל שהלקוח שמקבל את האשראי נחשב בעייתי יותר, כך הריבית שהוא ישלם בעבור האשראי הניתן לו תהיה גבוהה יותר. על מנת לסבר את האוזן – ריבית על אשראי היא בחלק מהמקרים ריבית דו ספרתית. (10% ויותר)

לעומת הריבית על אשראי, הריבית על הלוואות עסקיות היא נמוכה משמעותית ביחס לריבית על אשראי. לרוב מדובר בריבית חד ספרתית. בנטילת הלוואות בערבות מדינה לעסקים, הריבית עשויה להיות אפילו נמוכה יותר. עם זאת, עסקים המצויים בבעיה פיננסית ונוטלים הלוואות חוץ בנקאיות עלולים לשלם גם ריביות דו ספרתיות. אבל חשוב לזכור שבמקרים כאלה, ריבית האשראי תהיה גם היא גבוהה מאד, אם בכלל יאושר האשראי.

ריבית מדורגת לעומת ריבית קבועה

במעמד הגדלת מסגרת האשראי דואג הבנק ליידע את הלקוח על שלושה סוגי ריבית: הריבית הרגילה על מסגרת אשראי – עד סכום מסוים. מעבר לו, ישנו מעין "קו שני" של ריבית (גבוהה יותר, כמובן) על כל סכום מעבר לסכום כאמור ועד לגובה מסגרת האשראי שאושרה לעסק. על כל סכום שמעבר למסגרת האשראי המאושרת יגבה הבנק ריבית שתוגדר כ"ריבית חריגה", מדובר בריבית גבהה מאד, כזאת שבכל קונסטלציה אחרת  תיחשב גבוהה מאד. אותו סגנון פעולה מאפיין גם גופים המעניקים אשראי חוץ בנקאי לעסקים.

הלוואות עסקיות, לעומת זאת, נושאות ריבית קבועה וידועה מראש. אין דירוג של גובה ההלוואה ואין כל דרך אחרת להגדיל את ההחזרים בגין ההלוואה. זאת, כמובן, בתנאי שהלווים עומדים בהחזרים.

החזר קבוע כנגד אשראי קבוע

ההחזר הקבוע מול אשראי קבוע העומד לרשות הלווה איננו יכול להיות מוגדר כיתרון או כחיסרון. הדבר נתון לנטיית ליבו של בעל העסק המבקש הלוואה או אשראי עסקי. מדובר בחופש להחליט בכל חודש איזה סכום יוקצה להקטנת האשראי (שזה בעצם החזר הלוואה), מול קביעה מראש של החזר חודשי שלא ניתן לשנות, אלא אם כן סוגרים בבת אחת את כל ההלוואה.

הלוואות בערבות מדינה לעסקים, הלוואות בתנאים נוחים בערבות מדינה
הלוואות בערבות מדינה
הלוואות לעסקים בהקמה או עסקים בשלבי הפעילות הראשונים
הלוואות לעסקים בהקמה
ייעוץ פיננסי לעסק, ייעוץ לעסק בנושאים פיננסיים
ייעוץ פיננסי עסקי
הלוואות בנקאיות לעסקים במגוון תחומים. סוגים שונים של הלוואות לעסקים
הלוואות בנקאיות לעסק
הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים, מימון לעסקים מחברות חוץ בנקאיות
הלוואות חוץ בנקאיות
סוגי עסקים שונים, הלוואות לסוגי עסקים שונים
סוגי עסקים

עם זאת, חשוב לדעת שבמבט כולל, מי שנוטלים הלוואות לעסקים בחלוקה להחזר קבוע, מסתדרים בדרך כלל טוב יותר עם ההחזרים מאשר בעלי עסקים שהעדיפו לקחת אשראי. זאת, כמובן, בהנחה שהם הגדירו מראש בצורה נכונה הן את מטרת ההלוואה והן את יכולת ההחזר החודשית הרצויה להם. מי שמעדיפים נטילת אשראי עסקי, עלולים להסתבך אם לא ישמרו על תקציב פעילות עסקית ריאלי ולא יקצו מראש סכום חודשי להקטנת האשראי. הניסיון מלמד שבעלי עסקים רבים נשאבים לתוך מצב מתמשך של שימוש באשראי – לא תמיד בהתאם לצרכים של העסק.

המקור להלוואות לעסקים – הלוואות בהתאמה לצרכים

שוק ההלוואות לעסקים הוא מגוון. מזה שני עשורים ויותר שמספר הפעילים בתחום הזה נמצא בעלייה. עם הגופים המלווים ניתן למנות את הבנקים, שהם עדיין המלווים הגדולים ביות במשק. חברות אשראי למיניהן פעילות גם כן בתחום. הן מציעות הלוואות לעסקים וללקוחות פרטיים בסכומים קטנים עד בינוניים. זאת, במהירות יחסית אבל בריביות גבוהות. בנוסף, גם חברות ביטוח, קרנות פנסיה וגמל וגופים פיננסיים חוץ בנקאיים אחרים הגדילו בשנים האחרונות את הפעילות בתחום הלוואות לעסקים.

לעומת הגופים המתוארים לעיל, פועלות קרנות שונות בערבות המדינה בתחום ההלוואות. קרנות בערבות המדינה מציעות הלוואות למטרות עסקיות שונות, תוך שהמדינה מעניקה ערבות על מרבית ההלוואה. כך יכולים גם בעלי עסקים שעדיין לא מסוכלים להעמיד ערבויות כנגד הלוואות, לקבל הזדמנות טובה להרחבת הפעילות העסקית באמצעות הלוואה.

אנשי המקצוע המיומנים של המקור להלוואות לעסקים מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך במציאת ההלוואה המתאימה ביותר עבורם. התאמת ההלוואה כוללת את סכום ההלוואה ופרישת ההחזרים מצד אחד, ואת הריביות והעמלות על ההלוואה מצד שני. היועצים הפיננסיים של המקור להלוואות מתאימים עבור כל עסק את חבילת המימון הנוחה עבורו. אם יש לך צורך בנטילת הלוואה עסקית, זה המקום עבורך.

כדאי ליצור קשר כבר כעת ויועצת או יועץ פיננסי מטעמנו יצרו אתך קשר בהקדם. הם ילוו אותך לאורך כל הדרך, החל מרגע יצירת הקשר ועד לקבלת ההלוואה לחשבון הבנק. המקור לאשראי עסקי פועל בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס אשראי או גיוס הלוואות לעסקים. כדאי ליצור קשר כבר כעת, ושיהיה בהצלחה.