לחצו להתקשרות:

הלוואות לעסקים לאחר סירוב בבנק

הלוואות לעסקים מסורבים בבנקים מהוות פתרון פיננסי הולם ללקוחות עסקיים הזקוקים למימון עבור העסק שלהם. מהן הסיבות האפשריות לסירוב של הבנק להעניק הלוואות עסקיות? מהן ההשלכות של סירוב בבנק או של דירוג נמוך על גיוס הלוואות לעסקים? אילו פתרונות פיננסיים מיידיים קיימים עבור לקוחות שקבלו סירוב בבנק לבקשת הלוואה? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בנושאים דלעיל.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך להשיג את ההלוואה המתאימה ביותר לצרכים וליכולת ההחזר שלהם. בנוסף, ניתן לקבל סיוע בכתיבת תוכנית עסקית איכותית שתגדית במידה ניכרת את סיכויי ההצלחה בגיוס ההלוואה לעסק. אם יש לך צורך בהלוואה לעסק שלך ואם קיבלת סירוב בבנק, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ויועצת פיננסית מקצועית או יועץ איכותי מטעם המקור לאשראי עסקי יצור אתך קשר בהקדם. אנשי המקצוע המיומנים שלנו ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד לקבלת ההלוואה בפועל.

ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות אתר האינטרנט. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. המומחים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים. כדאי ליצור קשר כעת.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

הלוואות למסורבים בבנקים מתי ולמה

קבלת מענה שלילי לבקשת הלוואה, היא אחד האירועים הפחות נעימים שאדם פרטי, ועל אחת כמה וכמה בעל עסק, עלול לחוות. פנייה לקבלת הלוואה נועדה לפתור בעיה שהעסק איננו מסוגל להתמודד איתה באמצעות ההון העצמי העומד לרשותו. ובמצב הזה בדיוק, הסירוב בבנק הוא כואב.

עם זאת, חשוב להזכיר כי סירוב בבנק להעמדת הלוואה איננו מעיד תמיד על ההתנהלות של העסק. לעיתים מזומנות מדובר בסיבות אחרות, הקשורות בעיקר עם הנחיות בנק ישראל או להעדר הערובות מתאימות להחזר ההלוואה. להלן מספר סיבות אפשריות לקבלת סירוב בבנק.

סיבות אפשריות לסירוב הלוואה בבנק

בשנים האחרונות בצעו הבנקים פעולה מקיפה שבמסגרתה הוגדרו אמות מידה להערכת איכות הלקוחות. דירוג הלקוח מצביע בעצם על רמת הסיכון שהבנק לוקח בעצם הענקת ההלוואה. ככל שהסיכון גבוה יותר, כך התנאים של הלוואות בנקאיות יהיו פחות אטרקטיביים ללווה. לחילופין, ככל שהלווה איכותי יותר, כך ישתפרו תנאי ההלוואה בהתאמה.

שיטת הדירוג כאמור מאפשרת לבנקאי האחראי על חשבון עסקי ספציפי, לקבוע במהירות יחסית את מידת הסיכון הכרוך במתן אשראי או הלוואות עסקיות לבעל העסק. מצד אחד, שיטת הפעולה הזאת מאפשרת לבנק להכיל במסגרת הפעילות העסקית גם עסקים שבעבר הלא רחוק לא היו זוכים להתייחסות מלכתחילה. אבל מצד שני, עסק שקיבל סירוב לקבלת הלוואה בבנק, הוא עסק המצוי בבעיה חמורה למדיי. מלבד הדירוג בבנק, ישנן גם סיבות נוספות לסירוב הלוואה בבנק. להלן כמה סיבות אפשריות לסירוב לבקשת הלוואה בבנק:

העדר נתונים מספיקים על העסק

העדר נתונים מספיקים הוא בעיקר תוצאה של פעילות מינורית של העסק, או תקופת פעילות קצרה מדיי של עסק חדש. העדר נתונים מספיקים עלול לגרום לממונים על ההלוואות בבנק להימנע מלהעניק הלוואה לעסק.

העדר תוכנית עסקית

הכנת תוכנית עסקית איכותית מהווה תנאי הכרחי לקבלת הלוואות חוץ בנקאיות והלוואות בנקאיות כאחת. תוכנית כאמור חשובה לעסקים קיימים המעוניינים להרחיב את הפעילות העסקית. ואולם עבור עסקים מתחילים, התוכנית העסקית חשובה שבעתיים. זאת, בגלל הסיכון הגבוה יחסית הטמון בהלוואה לעסק שאין לו היסטוריית פעילות ועתידו לוט בערפל. מוסדות בנקאיים גופים חוץ סבנקאיים וקרנות בערבות המדינה – כולם ידרשו תוכנית עסקית איכותית, לפני שישקלו להעניק הלוואה לעסק

תחום עיסוק בעייתי

ישנם תחומי עיסוק שנחשבים בעייתיים, מה שגורם לבנקים להימנע מלהלוות כספים להקמה או הגדלת עסקים בתחומים הללו. עם התחומים הבעייתיים ניתן למנות בתי קפה, קמעונאות מזון (חנויות מכולת, מינימרקטים) וחנויות פרחים. תחום עיסוק קצת פחות מסוכן הוא ענף ההלבשה והאופנה.

שיקים חוזרים וניהול בעייתי של חשבון הבנק

כאשר מספר שיקים חוזרים בחשבון הבנק של העסק או של הבעלים שלו, הדבר עלול להעיד על ניהול בעייתי. במקרים כאלה, יהססו מאד נציגי הבנקים בטרם יאשרו הלוואה לעסק עם חשבון בעייתי.

הלוואות בערבות מדינה לעסקים, הלוואות בתנאים נוחים בערבות מדינה
הלוואות בערבות מדינה
הלוואות לעסקים בהקמה או עסקים בשלבי הפעילות הראשונים
הלוואות לעסקים בהקמה
ייעוץ פיננסי לעסק, ייעוץ לעסק בנושאים פיננסיים
ייעוץ פיננסי עסקי
הלוואות בנקאיות לעסקים במגוון תחומים. סוגים שונים של הלוואות לעסקים
הלוואות בנקאיות לעסק
הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים, מימון לעסקים מחברות חוץ בנקאיות
הלוואות חוץ בנקאיות
סוגי עסקים שונים, הלוואות לסוגי עסקים שונים
סוגי עסקים

במקרים שבהם חזרו יותר מעשר המחאות בתקופת זמן מוגדרת, יהפוך חשבון הבנק למוגבל. במקרה כזה, הבנק מנוע מלהעניק הלוואה. הנחיות בנק ישראל בעניין זה הן ברורות וחד משמעיות. ואולם גם במקרים שבהם החשבון עדיין לא הוגבל וקיימים בו שיקים חוזרים, הבנק איננו נוטה להעניק הלוואה. הפתרון העיקרי במצבים כאלה הינו נטילת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים, או פתרונות פיננסיים אפשריים אחרים.

למען הסר ספק, מי שמנוע מללוות כספים בחשבון הבנק שלו בגלל שיקים חוזרים, לא יוכל לפתוח חשבון בנק אחר לצורך הלוואה ובכלל. המידע על לקוחות בעייתיים עובר במהירות בין הבנקים, מה שמאפשר להם להגיב במהירות ולסמן את בעל החשבון כלקוח בעייתי.

ההשפעות של סירוב בבנק ודירוג אשראי נמוך

ההשפעה של דירוג אשראי נמוך בבנק או סירוב בבנק להלוואה, מתבטאת בכמה אופנים:

ריבית על ההלוואה

ככל שהלווה נמצא בשלב גבוה יותר ברמת הסיכון מבחינת הבנק, כך עלולה הריבית על ההלוואה הבנקאית להיות גבוהה יותר. ריביות על הלוואות בנקאיות לעסקים נעות ברמה של מעל 7% לשנה, נכון לשנת 2017. ככל שרמת הסיכון שהבנק לוקח על עצמו גבוהה יותר הריביות, קרוב לוודאי, תהיינה גם הן גבוהות יותר.

הריבית על הלוואות הינה מקור הרווח העיקרי של הבנקים. אבל כאשר הסיכון גדול הרבה מעבר למה שהבנק מוכל לקחת על עצמו, הבנק יסרב להלוות כספים. פנייה לנטילת הלוואות לעסקים ממקורות חוץ בנקאיים לא תשפר את המצב. גם הלוואות חוץ בנקאיות נושאות ריבית גבוהה למדיי.

אורך חיי ההלוואה

אם הבנק חש שהלווה הפוטנציאלי עלול לאכזב עם השנים, או שיש לו בעבר היסטוריה של בעייתיות בהחזרי הלוואות, הוא עלול להגביל את אורך חיי ההלוואה. (אורך חיי ההלוואה = מספר ההחזרים שלה). החזרי הלוואות בסכומים בינוניים וגבוהים מתפרשים בדרך כלל על פני חמש שנים (60 חודשים). כשהלקוח זוהה כלקוח בעייתי, מקבלי ההחלטות בבנק עלולים לקצר את מספר ההחזרים ולפרוש את ההלוואה להרבה פחות תשלומים ממה שנוטל ההלוואה בקש מלכתחילה.

ערבויות כנגד ההלוואה

בכל בקשה להלוואה, מחתימים הבנקים את הלווים על ערבויות כנגד ההלוואה. בחלק מהמקרים, הערבות הינה נכס נוסף המצוי ברשות הלווים. לחילופין, אף כי השיטה הזאת פחות פופולארית, מבקשים הבנקים להחתים ערב להלוואה. לבסוף, ניתן לשעבד לטובת ההלוואה חלק מהזכויות הסוציאליות של הלווים, תוכניות חיסכון, קרנות השתלמות וקופות גמל.

הלוואות חוץ בנקאיות ופתרונות פיננסיים אחרים

אף שהדבר עלול לפגוע בבעל העסק ברמה האישית וליצור בעיה פיננסית מסוימת, הרי שקבלת סירוב להלוואה בבנק איננה סוף העולם. זאת, כיון שבנוסף לבנקים ישנם גופים פיננסיים נוספים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים. עם הגופים הללו ניתן למנות, כפי שכבר הוזכר, חברות ביטוח, חברות אשראי וגופים פיננסיים אחרים.

אם קבלת סירוב מהבנק להלוואה, כדאי להסתייע בשירותיהם הטובים של מומחי ההלוואות של המקור להלוואות לעסקים. היועצים המקצועיים שלנו יסייעו לך למצוא את ההלוואה הטובה ביותר, בתנאים הטובים ביותר האפשריים עבורכם. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. יועצת פיננסית מקצועית או יועץ מומחה מטעם המקור להלוואות לעסקים יצרו אתך קשר בהקדם. הם ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד לקבלת המזומנים בחשבון הבנק.

המקצוענים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים. כדאי ליצור קשר כעת ולעשות צעד ראשון להצלחה