לחצו להתקשרות:

הלוואות לעסקים או ניכיון צ'קים

רבים מבעלי העסקים בישראל מבצעים באופן קבוע ניכיון שיקים בחשבון העסקי שלהם, עתחליף לנטילת הלוואות לעסקים. ניכיון צ'קים מאפשר להשיג מזומנים בקלות, בתמורה למסירת צ'קים דחויים לפירעון על ידי בבנק, או באמצעות גופים פיננסיים וחברות העוסקות בניכיון צ'קים כחלק מהפעילות העסקית שלהן. מה זה בעצם ניכיון צ'קים? מה היתרונות והחסרונות של ניכיון שיקים יחסית לפתרונות פיננסיים אחרים? אילו חלופות אפשריות קיימות לפתרון הפיננסי הזה? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בנושא ניכיון צ'קים והמשמעות שלו לעסק

היועצים הפיננסיים של המקור להלוואות לעסקים מתמחים בהשגת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים, אשראי ומימון, בהתאמי לצרכים וליכולת ההחזר של העסק. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי מסייעים לעסקים בכל רחבי הארץ תוך השגת אחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות ואשראי. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או בטלפון בשעות העבודה הרגילות. יועצת פיננסית או יועץ מטעמנו יצרו אתך קשר בהקדם. הם ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד להשגת ההלוואה המתאימה עבור העסק שלך.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

הלוואות לעסקים ניכיון צ'קים ומה שביניהם

אחת הבעיות המעיקות על חלק ניכר מהעסקים בישראל, הינה הנטייה של לקוחות לדחות תשלומים עבור שירותים וסחורות שרכשו. זאת, למרות החקיקה הקיימת ועל אף והעלייה במודעות הציבורית לנושא. ואולם הבעייה בנושא של אשראי עסקי הופכת לחמורה יותר, אם הספקים של העסק אינם מעניקים לו תקופת אשראי מספיקה ליצירת איזון. בלשון אחרת – לעסקים רבים אין הון חוזר שמספיק לגשר על אשראי לתקופה ארוכה ללקוחות, כנגד תקופת האשראי הקצרה שהספקים נותנים לעסק. הפיתרון שחלק ניכר מהעסקים מאמץ במקרים כאלה הוא ניכיון צ'קים דחויים.

המטרה של ניכיון שיקים

ניכיון צ'קים דחויים הוא החלפת צ'קים דחויים שהתקבלו מלקוחות, במזומנים. זאת, במטרה ליצור תזרים מזומנים חיובי לעסק. המשמעות – במקום שהכסף ייכנס לחשבון הבנק בתאריך המשיכה של ההמחאה, הוא מגיע לחשבון של העסק באופן מיידי. התשלום עבור העסקה הזאת מנוכה מסכום ההמחאה. מדובר, בדרך כלל, בעמלה מסוימת ובריבית עבור הקדמת התשלום, שמנוכה מהסכום המועבר למחזיק בהמחרה.

ישנם מספר הבדלים בין הלוואות לעסקים לבין ניכיון שיקים:

החזר ההלוואה

הלוואות עסקיות מוחזרות למלווה במספר תשלומים. הדבר מקל מאד את הלחץ על החשבון העסקי ומאפשר למלווה לאזן את החשבון בצורה טובה. בניכיון צ'קים מדובר בהלוואה לטווח קצר יחסית – מספר חודשים בודדים לכל היותר. החזר ההלוואה מתבצע בבת אחת, במועד פירעון ההמחאה.

החזר הריבית

גם החזר הריבית עבור ההלוואה מחולק בין תשלומי ההחזר, מה שמסייע להקל את הלחץ על חשבון הבנק של העסק. בניכיון צ'קים, הריבית משולמת במלואה בבת אחת ונגרעת מסכום ההמחאה שאמור להתקבל במועד הפירעון שלה.

גובה הריבית

הריביות עבור ניכיון צ'קים הן גבוהות יחסית. הסיבה לכך הינה הסיכון הגדול יחסים שהגוף המבצע ניכיון צ'קים לוקח על עצמו. גם אם ניכיון המחאות מתבצע באמצעות הבנק, הריביות הן עדיין גבוהות.

מניעת ההתעסקות עם המחאות חוזרות

כאן מדובר ביתרון יחסי של האוחז בהמחאה. במקרה של המחאה שחזרה, מי שנוטל את הסיכון ואת ההתעסקות בנושא הוא הגוף המלווה. על נותן ההלוואה חלה האחריות לבדוק את בעל הצ'ק ולהתמודד איתו אם וכאשר הצ'ק חוזר.

אילו גופים פיננסיים מבצעים ניכיון צ'קים

למי שאיננו מצוי בתחום העסקי, התשובה לשאלה הזאת עשויה להפתיע: כמות העסקאות הגדולה ביותר של ניכיון צ'קים בישראל מתבצעת על ידי הבנקים. כאשר חושבים לעומק על הדברים, מתברר שיש בכך היגיון רב. לבנקים יש שני יתרונות חשובים על כל גורם אחר כמעט:

מידע מקדים

הבנקים יכולים, באמצעים העומדים לרשותם, לבדוק את העסק או החברה שההמחאה שנמסרה לניכיון שייכת להם. כיון שכך, רמת הסיכון שהם נוטלים היא נמוכה יחסית. המחאות הנחשבות "מסוכנות" פשוט לא ינוכו, וייפרעו במועד הנקוב בהן.

גב פיננסי

הבנקים בישראל הם בעלי גב פיננסי חזק, המאפשר להם אורך נשימה גם אם ההמחאה חוזרת. גם אם הדבר לוקח זמן, ההמחאה נפרעת בסיכומו של עניין.

חוץ מהבנקים, ישנם גם חברות וגופים פרטיים המבצעים ניכיון צ'קים. מרבית הגופים הללו פועלים בצורה חוקית לחלוטין. לעומתם, חלק מהגופים האמונים על ניכיון שיקים פועלים באופן שנחשב על גבול הפלילי. בגלל גופים מהסוג הזה תחום ניכיון הצ'קים עלול לעורר אסוציאציה של עולם תחתון, אף שהדבר איננו כך כלל ועיקר.

ניכיון צ'קים או הלוואות עסקיות

כמו תמיד, התשובה לשאלה הזאת איננה חד משמעית. להלן מספר פרמטרים שיסייעו לך להחליט

האם ניתן לקחת הלוואה במקום ניכיון המחאה

אם קיימת ועומדת בפניך האפשרות לקחת הלוואה, זה בדרך כלל הדבר הנכון לעשות. ההלוואות ניתנות לרוב בריביות נמוכות יותר מאלה הנהוגות בניכיון צ'קים. בנוסף, גם תשלומי הריבית, כפי שכבר נאמר לעיל, מתחלקים בין ההחזרים. לכן התשובה ברורה – הלוואה עדיפה תמיד. עם זאת, אם העסק מנוע מלקחת הלוואה בנקאית או הלוואה חוץ בנקאית, ניכיון צ'קים אכן יכול להיחשב פתרון אידיאלי

האם ניכיון צ'קים מתבצע בקביעות בעסק

אם ניכיון צ'קים הפך לפעולה קבועה שהעסק שלך מבצע, נראה שיש לך בעיה של תזרים מזומנים. פירוש הדבר הוא שהתשלומים לספקים מתבצעים לפני שהתקבולים מלקוחות מגיעים. ייתכן שנטילת הלוואה לצורך ייצוב תזרים מזומנים יכולה לסייע. אם הלוואה מהסוג הזה לא מאושרת בסניף הבנק שלך, ניתן לקבל הלוואות חוץ בנקאיות למטרה הזאת בדיוק.

האם יש לעסק אפשרות לקחת הלוואה

נטילת הלוואות עסקיות עדיפה תמיד, כפי שכבר נאמר לעיל. עם זאת, ייתכן שהעסק או הבעלים שלו מנועים, מסיבות שונות, מלקבל הלוואה בנקאית. גם במקרה הזה, נטילת הלוואה חוץ בנקאית עדיפה על ניכיון המחאות. הריביות אמנם גבוהות מעט יותר, אבל עדיין ההלוואה מגשרת על הפער בין מועד התשלומים לספקים למועד קבלת התקבולים מלקוחות.

דרכים נוספות להגיע לאיזון בחשבון העסק

במקביל ללקיחת ההלוואה, יש לטפל בנושא האמור גם מכיוונים אחרים. ראשית, יש להקדים את מועדי הפירעון של  חובות מהלקוחות. הפעולה הזאת כשלעצמה עשויה לסייע מאד בפתרון הבעיה בתזרים המזומנים. ייתכן ששווה יותר להעניק הנחה מסחרית ללקוחות בתמורה להקדמת מועד הפירעון, מאשר לבצע ניכיון צ'קים, שהוא תמיד יקר יותר.

מנגד, ניתן לנסות לדחות תשלומים לספקים. גם כאן – הדבר תלוי ביכולת ניהול המשא ומתן של בעלי העסק, בשילוב עם נקודות חוזק אחרות. ככל שסכום הקנייה של העסק מהספק גדול יותר, כך יהיה גם קל יותר לדחות את התשלום. חשוב להבין שגם אם רק חלק מהספקים יסכים לדחיית התשלום, הרי זה משובח.

הלוואות עסקיות
הלוואות עסקיות
הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים קטנים
הלוואה לעסק קטן
הלוואות לפתיחת עסק קטן
הלוואות לעסק קטן
מימון לעסקים תשובות לשאלות
מימון עסקי שאלות
תוכנית עסקית
תוכנית עסקית

זה המקום להצביע על חיסרון נוסף וחשוב בנושא ניכיון צ'קים. החיסרון הוא שמרגע שבוצע ניכיון צ'קים בפעם הראשונה, הפעולה תחזור על עצמה כמעט בוודאות מדי חודש. ניכיון המחאה עתידית שובר את הרצף שנוצר בין הכנסות להוצאות. כאשר יגיע מועד הפירעון של צ'ק שנמסר לניכיון, הוא לא יהיה שם לתרום את חלקו בהכנסות. על מנת לפצות על ה"חור" שנוצר בתקציב, יתבצע ניכיון של צ'ק אחר – וחוזר חלילה. בעל עסק שאיננו מבין את התהליך הזה, עלול להסתבך בו עד צוואר, מבלי יכולת להיחלץ.

היועצים הפיננסיים של המקור להלוואות לעסקים מתמחים בהשגת אשראי כמו גם הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים הזקוקים להן. בנוסף, ניתן לקבל סיוע בבניית תוכנית עסקית ראויה שתבייע בגיוס הלוואוה לעסק. אם תזרים המזומנים בעסק שלך הוא שלילי למרות שהעסק רווחי, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. נציגה או נציג מקצועי מטעמנו יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך לאורך כל הדרך עד להשגת הלוואה בתנאים הטובים ביותר עבור ובהתאמה מיטבית לצרכי העסק וליכולת ההחזר שלו. כדאי