לחצו להתקשרות:

הלוואות לעסקים לשיפור תזרים מזומנים

תזרים המזומנים הוא אחד הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על היציבות של העסק ועל היכולת שלו להתמודד עם משברים מחד גיסא, ולהתפתח בצורה מאוזנת ושקולה מצד שני. מהו תזרים מזומנים בעסק? כיצד יכול תזרים מזומנים להשפיע על היציבות של העסק? כיצד יכולות הלוואות לעסקים לשפר את תזרים המזומנים בעסק? בשורות הבאות נשיב לשאלות הללו בהרחבה.

היועצים הפיננסים של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך בשיפור תזרים המזומנים וייצוב הפעילות העסקית בכלל, והפעילות הכספית של העסק בפרט. זאת, באמצעות מציאת מקורות מימון לקבלת הלוואות עסקיות. אם העסק שלך סובל תדיר ממחסור במזומנים למרות שהוא מציג רווחים, זה הזמן לנטילת הלוואה שתשנה את המצב. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. לחלופין ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. נציגה מקצועית או נציג של המקור לאשראי עסקי יצרו אתך קשר בהקדם. הם ילוו אותך לאורך כל הדרך, מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת המזומנים.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

תזרים מזומנים וחשיבותו לעסק

תזרים מזומנים, כשמו כן הוא, מעיד על זרימת המזומנים בפועל אל העסק וממנו. ההבדל בין תזרים המזומנים לבין מאזן תקופתי של העסק הוא שהמאזן כולל תקבולים עתידיים, כמו גם הוצאות עתידיות של העסק. למעשה, עסק רושם בספרים את תמורת השירות או הסחורה שסיפק מיד עם אספקת הסחורה וקבלת תעודת המשלוח או החשבונית כשהיא חתומה על ידי הלקוח. בדו"ח תזרים מזומנים הסכום הזה נרשם אך ורק משהתקבל בפועל בעסק.

תזרים מזומנים כראי ליציבות העסק

תזרים המזומנים הוא תרגום של המאזן למצב בשטח. דו"ח תזרים מזומנים כולל אך ורק מזומנים או שווי מזומנים שהתקבלו בעסק בפועל מצד אחד, ומזומנים שיצאו מהעסק לטובת הוצאות שונות: תשלום לספקים, משכורות, הוצאות מימון וכל הוצאה אחרת מצד שני. בשקלול ההכנסות הכספיות אל מול ההוצאות בפועל, התוצאה המתקבלת היא תזרים המזומנים. אם ההוצאות במזומן  קטנות מההכנסות במזומן בפועל, תזרים המזומנים הוא חיובי. אם, לעומת זאת, ההוצאות בפועל גדולות מההכנסות במזומנים בפועל, הרי שתזרים המזומנים הוא שלילי.

תזרים מזומנים חיובי ותרומתו לעסק

תזרים מזומנים חיובי כפי שתואר לעיל, מעיד על היציבות של העסק ועל היכולת שלו לעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו בזמן נתון. בנוסף, הוא משקף סנכרון טוב בין ההכנסות של העסק להוצאות שלו. בהנחה שהעסק הוא רווחי, שמירה על תזרים מזומנים חיובי תגרום לעלייה קבועה ומתמדת ביתרת המזומנים בעסק. זאת, כתוצאה מהצטברות רווחים ומהעדר זעזועים מיוחדים, בעיקר לפני שמגיע המועד להוצאה גדולה – משכורות לעובדים, תשלום עבור חומרי גלם וכיוצא באלה הוצאות.

תזרים שלילי ופגיעה ביציבות העסק

מנגד, תזרים מזומנים שלילי מעיד על בעיות מסוימות בעסק שיש לטפל בהן בהקדם. הבעיה העיקרית החוזרת על עצמה שוב ושוב בעסקים שתזרים המזומנים שלהם הוא בעייתי, היא הפרש הזמנים בין קבלת התקבולים עבור סחורות שנמכרו ללקוחות לבין ההוצאות ותשלומים לספקים עבור חומרי גלם או תשלומי שכר לעובדים. כל זה נכון, כמובן, בהנחה שהרווחיות של העסק נבדקה ונמצאה תקינה.

תזרים מזומנים שלילי לאורך זמן פוגע הן ביכולת של העסק להמשיך ולפעול והן ברווחיות שלו. היכולת של העסק להמשיך ולפעול עלולה להיפגע, כיון שספקים יפסיקו לספק חומרי גלם לעסק שמאחר בתשלום. הימנעות או עיכוב בתשלום משכורות, עלול לגרום להשבתת הייצור והפעילות בכלל על ידי העובדים, מה שעלול לפגוע ברווחים העתידיים של העסק. למעשה, ההיסטוריה הכלכלית בעולם בכלל ובישראל בפרט מלאה במקרים שבהם עסקים רווחיים ואיכותיים נסגרו רק בגלל בעיה בתזרים המזומנים. לחלופין, הבעלים של עסקים כאלה נאלצו למכור אותם במחירים מצחיקים, או לצרף שותפים באחוזים גבוהים, תמורת השקעה שהמטרה שלה אחת – ייצוב תזרים המזומנים.

הלוואות לעסקים לשיפור תזרים מזומנים

ישנם שני אמצעים שבעלי העסק יכולים לאחוז בהם במטרה לשפר את תזרים המזומנים ואת היציבות העסקית. הראשון – שיפור היחס בין הכנסות בפועל להוצאות העסק. האמצעי השני הוא נטילת הלוואה עסקית שנועדה למטרה אחת ויחידה – שיפור תזרים המזומנים.

שיפור היחס בין הכנסות והוצאות

אחת הבעיות המרכזיות של כל עסק הינה גביית החובות מלקוחות. הדבר נכון בזמנים שבהם הפעילות הכלכלית במשק היא תקינה ועל אחת כמה וכמה אם וכאשר מתעוררות בעיות כלכליות במשק. כך או כך, בעלי עסקים רבים סובלים מהעובדה שלקוחות שלהם מעכבים תשלומים. לעתים הדבר קורה בגלל הרצון שלהם לשפר את תזרים המזומנים שלהם עצמם. במילים אחרות – העיכוב בתשלום הוא תוצאה של העובדה שגם הם עצמם סובלים מעיכוב בתשלומים מצד הלקוחות שלהם. ככל שגביית החובות מתעכבת, כך הלחץ על העסק מתגבר. הוא מגיע לשיאו כשמגיע מועד התשלום לספקים – בייחוד הגדולים והחשובים שבהם.

שיפור בגביית החובות והקדמת תקבולים מלקוחות עשויים לפתור חלק גדול מבעיית התזרים. מנגד, ניתן לנסות ולהגיע להסדר הדוחה את התשלומים לספקים. גם זאת, במטרה לאזן את תזרים המזומנים. אלא שבמרבית המקרים, הספקים אינם מאפשרים דחיית תשלומים. ככל שהמוצר או השירות שהם מספקים הוא חיוני יותר לעסק, כך גדל הקושי של בעל העסק לדחות את התשלום לספק.

הלוואות עסקיות
הלוואות עסקיות
הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים קטנים
הלוואה לעסק קטן
הלוואות לפתיחת עסק קטן
הלוואות לעסק קטן
מימון לעסקים תשובות לשאלות
מימון עסקי שאלות
תוכנית עסקית
תוכנית עסקית

ניכיון צ'קים כפתרון זמני

דרך נוספת להקדמת תשלומים מלקוחות היא ביצוע ניכיון צ'קים על המחאות עתידיות. ניכיון צ'קים פירושו שהעסק מקבל תשלום במזומן, תוך הפחתה של הריבית והעמלות שהבנק או החברה המבצעת את ניכיון הצ'קים נוטלת לעצמה. ואולם כל כמה שהדרך הזאת נשמעת מפתה, היא עלולה להכניס את העסק לסחרור פיננסי שלא ניתן יהיה לצאת ממנו. ניכיון הצ'קים מעמיס על העסק הוצאות לא צפויות – הריביות והעמלות תמורת ניכיון ההמחאה. מנגד, הדבר פוגע בהכנסה עתידית של העסק. ובמצב שבו תזרים המזומנים הוא שלילי, יצטרך בעל העסק לבצע ניכיון צ'קים גם בחודש הבא, ובזה שאחריו וחוזר חלילה.

הלוואות עסקיות והקלת הלחץ הפיננסי

כאמור, לפני שנוטלים הלוואות עסקיות במטרה לשפר את תזרים המזומנים, כדאי לבצע בדיקה יסודית של העסק. זאת, במטרה לשלול את האפשרות שהעסק איננו רווחי למעשה. בשלב הבא, מומלץ מאד לבנות תוכנית עסקית כוללת. התוכנית תתווה את הדרך לפיתוח עסקי והגדלת המכירות. בנוסף, היא צריכה לכלול את ייצוב הפעילות העסקית הקיימת ושיפור היחס בין החובות להתחייבויות הפיננסיות של העסק.

נטילת הלוואה עסקית היא הצעד הבא שיש לבצע. לפני שלוקחים הלוואה כזאת יש לבדוק תחילה מהו הסכום הדרוש לעסק כדי לייצב את תזרים המזומנים. לאחר מכן, יש למצוא את הגוף הפיננסי הנכון שיעניק את ההלוואה המשתלמת ביותר.

בדיוק כאן נכנסים לתמונה היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור להלוואות לעסקים. המקצוענים של המקור להלוואות לעסקים אמונים על השגת ההלוואה המתאימה ביותר ליכולות ולצרכים של העסק. התאמת ההלוואה קשורה קשר בל יינתק ליציבות העסקית ולפוטנציאל הטמון בעסק.

אם יש לך בעיה בתזרים המזומנים ואם כל האמצעים שנקטת לא עזרו, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. נציגה או נציג של המקור להלוואות לעסקים יצרו אתך קשר בהקדם. אנשי המקצוע שלנו ילוו אותך לאורך כל הדרך עד לקבלת המזומנים. בנוסף, ניתן לקבל סיוע מקצועי בהכנה ויישום של תוכנית עסקית איכותית. המקצוענים של המקור להלוואות לעסקים פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים. כדאי ליצור קשר כעת ולעשות צעד ראשון בדרך להצלחה.