לחצו להתקשרות:

הלוואה לעוסק פטור ממע"מ

הלוואה לעוסק פטור נועדה לעסקים זעירים, שהיקפי הפעילות הכספית שלהם מצומצמים יחסית. תכנית עסקית טובה עשויה לסייע לבעלי העסק החדש לעלות על דרך המלך במהירות, בדרך להצלחה.

מהו עסק זעיר פטור? מתי ולאילו מטרות נדרשת הלוואה לעסק כזה? אילו גופים פיננסיים מעניקים הלוואות לעסקים זעירים? מהו התהליך לקראת קבלת הלוואה? בשורות להלן נעסוק בסודיות הללו.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי מסייעים בהשגת הלוואות עסקיות מתאימות לעסקים זעירים פטורים. זאת, בהתאמה מיטבית לצרכים וליכולת ההחזר של העסק. בנוסף, וכחלק מהתהליך לקראת ההלוואה, מסייעים המומחים הפיננסיים גם בהכנת תוכנית עסקית וביישום שלה. התכנית היא תמצית הרעיון העסקי במונחים מספריים. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לקראת התפתחות פיננסית ועסקית.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

מהו עוסק פטור

עוסק פטור הוא בעל עסק הפטור מתשלומי מע"מ. המחזור החודשי של עוסק פטור נמוך מרף ההכנסה השנתי המחייב תשלום מע"מ. מעת לעת קובעות הרשויות את היקף ההכנסה השנתית המאפשרת רישום העסק כעסק פטור.

הפטור ממע"ם אמור להעניק עמדת פתיחה מצוינת לעסק. לעיסוק במע"מ בהיקפי פעילות פיננסית נמוכים, יש השפעה שלילית על הפעילות העסקית, במובנים הבאים:

זמן ומאמץ מבוזבזים

בעל העסק חייב להשקיע זמן ותשומת לב מרובים בעיסוק בנושא. הזמן הזה נדרש לעוסק הפטור על מנת לייצב ולהגדיל את העסק שלו. לחילופין, יש צורך למסור את הטיפול במע"ם למנהל חשבונות, מה שמגדיל את ההוצאות של העסק ופוגע בתזרים המזומנים.

הכנסות זעומות למדינה

ההכנסות למדינה ממע"מ בהיקפי פעילות פיננסיים נמוכים היא שולית. כאשר מחשבים את ההכנסות החייבות במע"מ בניכוי ההוצאות, ההכנסה למדינה עשויה, בסיכומו של עניין, להסתכם במאות שקלים בלבד לחודש. הכנסה כזאת היא זניחה. לפיכך, הענקת פטור ממע"מ לא רק שלא גורמת הפסדים משמעותיים למדינה, אלא חוסכת בהוצאות הנדרשות עבור המעקב אחרי התנהלות המע"מ.

היקף העסקאות הפטורות

נכון לשנת 2017, מחזור העסקאות הפטור ממע"מ עומד על 98,707 ₪. מחזור העסקאות הינו סך כל ההכנסות של העסק כתוצאה מהפעילות העסקית שלו. היקף העסקאות משקף  הכנסה חודשית של 8,225 ₪.

מגבלות על היקף הפעילות העסקית

בניגוד למה שמקובל לחשוב, החוק איננו מגביל עוסק פטור בהיקף העסקאות שלו. מה שמוגבל הוא סכום העסקאות הפטור ממע"ם. כל עסקה שהיא מעבר לסכום הפטור, תחויב במע"מ על פי חוק.

היקף עסקאות חודשי

היקף העסקאות הפטורות ממע"מ מחושב על בסיס שנתי. לכן, ניתן לבצע בחודש נתון עסקאות החורגות מהממוצע החודשי. זאת, בהנחה שהסכום העודף יתקזז בהמשך השנה. לחילופין, ניתן לבצע עסקאות בהיקפים קטנים ולהגדיל אותן לקראת סוף השנה. הכל, לפי האופי של הפעילות העסקית והפרישה שלה על פני השנה.

חישוב כזה הוא נוח מאד, בתחומים שבהם ההכנסה החודשית איננה יציבה, או שיש לה מאפיינים עונתיים. לדוגמה – תופרת העוסקת בתפירת מעילים או בגדי חורף או שוזרת פרחים, שחלק ניכר מהפעילות שלה מתבצע לפני חגים ומועדים.

תחומי פעילות לעוסק פטור

חלק ניכר מתחומי הפעילות פתוח בפני עוסקים פטורים. התחום היחיד שלא ניתן לעסוק בו בכל צורה שהיא כעוסק פטור הוא תחום הנדל"ן. על עסקת נדל"ן שמבוצעת מחייבת גביית מע"מ מהשקל הראשון – אפילו אם ביצע אותה עוסק פטור.

בנוסף, ישנם תחומי פעילות שלא יזכו למעמד עוסק פטור, למרות שהחוק איננו מחייב זאת לכאורה. עם התחומים הללו ניתן למנות, למשל, רפואת שיניים, עיסוק בפיננסים, עריכת דין, ראיית חשבון / הנהלת חשבונות. התחומים שצוינו הינם דוגמאות להמחשה בלבד ויש עוד תחומים רבים כאלה.

ניהול ספרים לצרכי מס

למרות הפטור ממע"מ, מחויב עוסק פטור בניהול ספרים. זאת, בדומה לכל עסק אחר. בנוסף, הוא מחויב בדיווח לביטוח הלאומי ובתשלום מס בריאות כחוק המפתח לתשלום ביטוח לאומי הינו אחוז מסוים מההכנסה החודשית, או תשלום מינימלי כקבוע בחוק, למי שאיננו מדיע להכנסה המינימלית הנדרשת. עם זאת, עוסק פטור איננו מחויב להיות מיוצג על ידי רואה חשבון – למעט אולי במועד הגשת הדו"חות השנתיים. כמו כן, עוסק פטור מחויב לחתום מדי שנה על הצהרה על עמידה בתנאי הפטור מתשלום מע"מ.

ניהול חשבון בנק נפרד לעסק

עוסק פטור איננו מחויב לנהל חשבון בנק נפרד לעסק. ניתן להתנהל בחשבון האישי של בעל העסק, תוך הפרדת התקבולים של העסק משאר הפעולות בחשבון.

ההגיון מאחורי הקביעה הזאת היא הצורך לחסוך לעוסק את ההוצאות הכרוכות בניהול חשבון נפרד. עם זאת, ההמלצה היא לנהל חשבון בנק נפרד למרות הכת. כך, ניהול העסק יתבצע בשקיפות מלאה.

בשנת 2002  אוחדה למעשה ההגדרה של עסק זעיר ועסק פטור. בעבר היתה נהוגה קטגוריה של עסק זעיר – כזה שהיה יכול להתקזז במע"מ רק על סכומים שהתקבלו בפועל. התיקון לחוק ביטל את הקטגוריה הזאת. נכון להיום כל עסק המנהל חשבון מע"ם יכול לקבל החזרי מע"ם, אפילו אם בחודש מסוים ההוצאות עלו על ההכנסות. עם זאת, הן בעלי עסקים והן אנשי מקצוע נוהגים עדיין להשתמש בביטוי "עוסק זעיר" בהתייחסם לאופי הפעילות העסקית ולהיקפים שלה.

הלוואות לעסקים בתחילת דרכם

עסק בתחילת דרכו הינו עסק שטרם צבר רשימת לקוחות או הון שיאפשר לו לעמוד איתן נוכח סערות כלכליות. במקרים אחרים, מדובר בהלוואה לצרכי השקעה ברכישת ציוד, כלי עבודה או ריהוט שישפרו את הפעילות העסקית ויחזקו אותה. רבים מהמבקשים הלוואות לעוסקים פטורים בתחילת דרכם, נעזרים בשירותיהן הטובים של חברות דוגמת המקור לאשראי עסקי. חברות אלה עוסקות במתן ייעוץ פיננסי והשגת הלוואות ואשראי לעסקים.

סיבות לנטילת הלוואות לעוסק פטור

להלן מספר מטרות אפשריות לנטילת הלוואה לעסק פטור:

הרחבת העסק

לעיתים מזומנות קורה שעוסק פטור מבין שיש לו פוטנציאל התפתחות גדול. הוא מבקש הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית למטרת התרחבות. זאת, תוך שהוא לוקח בחשבון שחציית הרף שנקבע על ידי הרשויות כפטור ממע"מ תגרום לו להתחיל לשלם מע"מ. עם זאת, הרווחים עשויים לעלות ולשפר את מצבו הכלכלי של העוסק.

רכישת כלי עבודה חדשים

הלוואות לעוסקים פטורים ממע"מ נדרשות לעיתים מזומנות לשם רכישת מכשירים או כלי עבודה חדשים. דוגמאות לכך לא חסרות. עם הדוגמאות להלן ניתן למנות תופרת המעוניינת לרכוש מכונת תפירה, מאפרת המעוניינת לרכוש כלי איפור ועוד. כיון שכלי העבודה הוא חיוני וכיון שבלעדיו העסק פשוט יקרוס, נוטים הגופים העוסקים בכך לאשר הלוואות כאלה במהירות זאת, כמובן, בכפוף לבדיקת העסק והערכת הפעילות העסקית.

קרן שמש ליזמים צעירים בעסקים
קרן שמש לעסקים
הלוואה לעסק דרך קרן תבור
קרן תבור לעסקים
מימון לעסק קטן
מימון לעסק קטן
קרנות לעסקים חדשים
מימון לעסקים חדשים
עסקים מתחילים
הלוואות לעסקים מתחילים
הלוואה לעסקים חדשים
הלוואות לעסקים חדשים

התאמת המרחב לעבודה

הלוואה לעסק זעיר פטור נדרשת לעיתים על מנת להתאים מרחב או חדר מסוים לצרכי עבודה. מדובר באנשים העובדים או מקבלים קהל לקוחות בבית, או בחנות קטני או המשרד קטן. זאת, כאשר סביבת העבודה חייבת להיות מותאמת לאופי העיסוק. המדובר בעיצוב בחדר כולל ספת המתנה, שולחנות, כיסאות, תאורה הולמת וכיוצא באלה פריטים דקורטיביים או שמתבצע בהם שימוש לצרכי העבודה.

הליך אישור הלוואה לעוסק פטור

הליך האישור של הלוואה לעוסק פטור עלול להיות מסובך. מרבית הסיבוכים מתרחשים כאשר העסק נמצא עדיין בתחילת הדרך ממש, או בשלבי הפעילות הראשונים. הסיבה לכך יכולה להיות שהעסק עדיין לא צבר רכוש, הון או מוניטין. עם זאת, יועץ פיננסי בעל ניסיון עשוי לקצר את התהליך ולהשיג הלוואות בסכומים שיאפשרו לבעל העסק לבצע את כל הנדרש בכדי לייצב את העסק ולתפעל אותו בצורה נאותה.

היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור לאשראי עסקי מתמחים בהשגת הלוואות לעסקים בינוניים, קטנים ופטורים. בנוסף, הם מתמחים גם בגיוס אשראי בנקאי או חוץ בנקאי. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי בוחנים את מצבו הכלכלי של העסק ואת הפוטנציאל העסקי שלו ופועלים במטרה לגייס הלוואה בהתאמה לצרכים וליכולת ההחזר של העסק. בעלי עסקים המעוניינים בכך יכולים להסתייע ביועצים המקצועיים להכנת תוכנית עסקית ברת ביצוע, שתאפשר עלייה מהירה על דרך המלך.

אם יש לך עסק בתחילת הדרך ויש לך צורך בהשגת מימון או הלוואה לעסק שלך, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון להשגת הלוואה שתוכל להצעיד את העסק שלך קדימה ולהעניק לו חוסן כלכלי ואורך נשימה.

ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרגילות. היועצים הפיננסיים שלנו יחזרו אליך בהקדם ויסייעו לך להתקדם עקב בצד אגודל בדרך לבניית עסק יציב ורווחי. ושיהיה לך בהצלחה.