לחצו להתקשרות:

מאמרים קשורים

תנאי הלוואה לחברה

הסכם הלוואה לחברה מפרט את התנאים של הלוואות עסקיות לחברות. בשורות הבאות נרחיב מעט על סעיפים חשובהם בהסכמים בין מלווים לבין חברות עסקיות.

המקצוענים של המקור לאשראי עסקי ישיגו עבור העסק שלך הלוואה בתנאים מעולים, בהתאמה אישית לצרכים וליכולת ההחזר של העסק שלך. בנוסף, אנו נסייע בכתיבת תכנית עסקית מתאימה וביישום שלה בשטח, לאחר קבלת ההלוואה. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לקראת התפתחות פיננסית עסקית.

(ראה גם: הלוואות לעצמאים, ריבית הלוואות לעסקים)

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

סעיפי הסכם הלוואה לחברה

כל הסכם הלוואה לחברה כולל מספר רב של סעיפים ייחודיים, הנוגעים להסכמה הדדית בין החברה הלווה לגוף המלווה. עם זאת, ההסכם כולל לכל הפחות את המרכיבים הבאים:

הלוואות עסקיות
הלוואות עסקיות
הלוואות לעסקים גדולים
הלוואות לחברות גדולות
הסכמי הלוואה לחברות
הלוואות לעסקים
השוואת ריביות
השוואת ריביות
מימון לעסקים תשובות לשאלות
מימון עסקי שאלות
גיוס אשראי לעסקים בינוניים
אשראי לעסקים בינוניים

שמות וכתובות מלאים של המלווה והלווה

אלה הפרטים המופיעים בראש ההסכם ומבהירים את יחסי החבות בין הצדדים. אם יש יותר מלווה אחד ויותר ממלווה אחד, כל השמות ייכללו בחלק הזה. כמו כן ניתן לכלול בשלב הזה את שמות הערבים להלוואה, אם ישנם. ניתן להביא את שמות הערבים גם בסוף ההסכם.

סכום ההלוואה

מדובר בסכום ההלוואה המלא, לפני ניכוי עמלות שונות, אם ישנן.

הסכום שהלווה יקבל בפועל

סכום ההלוואה שיימסר ללווה בפועל, לאחר ניכוי ההוצאות של המלווה בגין ההלוואה.

שיעור הריבית על סכום ההלוואה

שיעורי הריבית על סכום ההלוואה יופיעו בחלק המפרט את תנאי ההלוואה ותנאי ההחזר שלה. אם מדובר בריבית משתנה יש לציין בהסכם את מרכיבי הריבית המשתנה ואת התנאים ו/או המועדים שבהם היא תשתנה, או עשויה להשתנות..

סוג ההצמדה וסוג המדד

מדובר בהצמדה מלאה, הצמדה חלקית או אי הצמדה. גם המדד יכול להשתנות. אמנם מרבית ההלוואות מתייחסות למדד המחירים לצרכן. עם זאת, ישנם מקרים שבהם ההצמדה היא לדולר ארה"ב (או למט"ח אחר), למדד תשומות הבנייה או מדד מחירי הדירות. הלוואות ליצואנים או הלוואות ליבואנים, עשויות להיות מוצמדות למדד מחירי הסחורות. המדדים שהוזכרו הם רק חלק קטן מהמדדים האפשריים.

העלות הממשית של האשראי

עלות האשראי בפועל הינה היחס שבין סך כל התוספות שהלווה צריך לשלם מעבר לסכום ההלוואה, ובין הסכום שהוא קיבל בפועל. המדובר בריביות למיניהן, המתורגמות לערכים כספיים ממשיים. מעבר לריביות, מתווסף על סכום ההלוואה המקורי גם הסכום הנובע מחישוב ההצמדה למדד, כפי שכבר הוזכר בסעיף הקודם.

אורך חיי ההלוואה ולוח סילוקין

אורך חיי ההלוואה שנקבע הוא סך כל התקופה שבה יתבצעו החזרים תקופתיים, בהתאם לסוג ההלוואה. בנוסף להגדרה של אורך חיי ההלוואה, על המלווה למסור ללווה לוח סילוקין הכולל את פירוט התשלומים הצפויים (לא כולל הצמדה). חשוב לשמור את לוח הסילוקין. זאת, כיון שבדו"חות השנתיים של החברה יש לכלול גם את מצב ההלוואות נכון לסוף השנה. אבדן לוח הסילוקין יגרור בדרך כלל עמלה מיוחדת של הבנק בתמורה להפקת לוח סילוקין חדש.

סנקציות בגין פיגורים או הימנעות מתשלום

הסכם הלוואה לחברה הכתוב בצורה מקצועית, חייב להכיל סעיף העוסק בסנקציות שיינקטו כנגד הלווה, בגין אי עמידה בהחזרי ההלוואה.הסכם הוגן חייב לכלול גם סנקציות כנגד המלווים. זאת בגין אי העברת סכם ההלוואה, נטילת החזרים גבוהים מדיי או כל בעיה אחרת. עם זאת ברור שמרבית הסנקציות הן כנגד הלווה. להלן סנקציות עיקריות הכלולות בהסכמי הלוואה לחברה:

שיעור ריבית הפיגורים

בכל חוזה הלוואה לחברה ובכלל, יש להסכים מראש על תשלומי ריבית פיגורים, שהיא גבוהה יחסית לריבית הרגילה שעליה הוסכם מראש. חשוב לדעת כי מוסדות חוץ בנקאיים שמשרד האוצר ובנק ישראל אישרו להן להעניק הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים, אינן יכולות לגבות ריביות כאוות נפשן. חברות בשוק האפור, לעומת זאת, גובות ריביות עתק שעלולות למוטט עסק, לא פחות.

למרבה ההפתעה, דווקא הלוואות חוץ בנקאיות מחברות מורשות, ניתנות בריבית הנמוכה ביותר. דווקא הבנקים גובים ריביות גבוהות, הן על הלוואות רגילות והן על פיגורים.

אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי לעולם אינם מפנים לווים פוטנציאלים לחברות מהסוג האמור. ההלוואות המוצעות לעסקים מגיעות אך ורק ממוסדות בנקאיים או חברות חוץ בנקאיות מורשות.

נקיטת צעדים בעקבות פיגורים בתשלום:

הסכם הלוואה לחברה כולל את הצעדים שהמלווה רשאי לנקוט כנגד החברה הלווה, אם וכאשר היא לא תשלם במועד, בין השאר, ניתן לכלול בהסכם את הזכות להעמיד את כל ההלוואה לפירעון מידי. זאת, רק במקרים קיצוניים.

חשוב להבין, שהאינטרס של המלווה הוא לקבל את ההחזרים במועדים שנקבעו. כל חריגה כרוכה במאמצים ובעלויות מיותרות. זאת, אף שמרבית העלויות הללו חלות על הלווה הסורר..

ברירת המחדל במקרה של מחלוקת בין הצדדים

כל הסכם הלוואה כולל ברירת מחדל שנקבעה מראש,  באשר לגוף שידון במחלוקת ויפסוק באשר אליה. חשוב להקפיד ולבדוק את העיף הזה. לעיתים קורה שמלווים בוחרים אדם או גוף מסויים מאד, שהוא ורק הוא ידון בעניין. קצוי להדיע להסכמה מראש בין הלווה והמלווה, שתמנע מחלוקות בעתיד. בכל מקרה, ההסכמה חייבת לאפשר למלווה להצביע על המקום הנוח לו ביותר, תוך התחשבות מרבית בלווה.

חתימת המלווים, חתימת הלווים וחתימת הערבים להלוואה

כל הסכם הלוואה לחברה חייב לכלול את חתימת המלווים וחתימת הלווים. בנוסף, ההסכם יכלול גם את חתימת הערבים להלוואה, אם ישנם כאלה. חברות גדולות נוהגות גם לאשר את ההלוואות הללו באמצעות עורכי הדין או רואי החשבון שלהן, אם כי הדבר איננו מתחייב בדרך כלל.

המומחים של המקור לאשראי מתמחים בגיבוש הסכמי הלוואה וכן העמדת הלוואות לחברות ולעסקים בתנאים אטרקטיביים. כדאי ליצור קשר כבר כעת ואנו נסייע לך בהשגת הלוואה עסקית בתנאים אטרקטיביים ובהתאמה ליכולות, לצרכים וללוח הזמנים הרצוי שלך. המומחים של המקור לאשראי עסקי יסייעו גם בגיבוש תכנית עסקית שהיא כלי חיוני המסייע בקבלת ההלוואה.

בנוסף לאמור לעיל, המומחים של המקור לאשראי עסקי מסייעים לעסקים המעוניינים בכך ביישום התכנית העסקית בדרך להצלחה ובהגדלת הרווחיות.