לחצו להתקשרות:

אשראי עסקי ומימון

קרנות מימון לעסקים בסיוע המדינה מעניקות אשראי עסקי כמו גם הלוואות לעסקים. מהן קרנות מימון לעסקים? מי זכאי לקבלת הלוואות בערבות מדינה ואשראי? איזה הליך צריך לעבור לשם קבלת ההלוואה? כמה זמן אורך ההליך הזה? בשורות הבאות נדון בשאלות הללו.

אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי מעניקים ייעוץ פיננסי עסקי לבעלי עסקים ומסייעים במציאת מקורות מימון בהתאמה לצרכי העסק וליכולת ההחזר שלו. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות צעד ראשון לקראת צמיחה עסקית.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

אשראי דרך קרנות מימון

משרד הכלכלה (לשעבר משרד התמ"ת) מפעיל קרנות מימון לעסקים המעניקות מימון, הלוואות או אשראי לעסקים בערבות המדינה. בנוסף, קיימים אפיקים פיננסיים נוספים שעשויים לסייע לעסק בהשגת המימון הנדרש.

מחקרים כלכליים רבים מוכיחים את החשיבות העצומה שיש לעסקים הקטנים והבינוניים בהתנהלות הכלכלית של המדינה ובצמיחה הכלכלית שלה. 40 אחוזים מהתל"ג הינם תוצאה של הפעילות העסקית של עסקים כאלה.

למרות שהמדינה מעודדת עסקים קטנים ובינוניים ומשקיעה מאמצים בשיפור תנאי המימון והאשראי העסקי, יש לא מעט י\מים המעוניינים להתחיל עסק, אבל אינם יודעים למי לפנות ומה לעשות. להלן מדריך קצר בנושא מימון לעסקים, שאלות ותשובות בנושא אשראי לעסקים והלוואות.

קרן BDI לעסקים
קרן BDI
הלוואה לעסק דרך קרן תבור
קרן תבור
הלוואות בערבות מדינה קרן שמש
קרן שמש
הלוואות בערבות מדינה לעולים
עולים עצמאיים
קרן גיזה לעסקים
קרן גיזה
קרנות מימון לעסקים
קרנות מימון

מהן קרנות מימון לעסקים

קרנות מימון לעסקים בערבות המדינה הינן קרנות שמטרתן ותכליתן המוצהרת היא מתן סיוע פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים בשלבי הפעילות השונים. ישנן גם קרנות שנועדו לסיוע לעסקים גדולים. משמעות הדבר היא שההלוואות והאשראי העסקי שהקרנות הללו מעניקות, מיועד לא רק לעסקים מתחילים. הקרנות מעניקות סיוע פיננסי גם לעסקים קיימים המעוניינים להתרחב או לעסקים המצויים במשבר זמני ומעוניינים בסיוע כספי שיאפשר להם להיחלץ ממנו.

מה שמייחד את הקרנות הללו הוא שהן מעניקות הלוואות עסקיות בערבות המדינה. המשמעות היא, שהמדינה מעניקה ערבות למרבית הסכום הניתן כהלוואה. בדרך כלל, גובה הערבות נע סביב 75% מההלוואה. במקרים מסוימים האחוז יכול להיות גבוה הרבה יותר, עד כדי 90% מסכום ההלוואה.

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואות הניתנות דרך קרנות בערבות המדינה הם משופרים, יחסית לתנאים שבהם ניתנות הלוואות בנקאיות או הלוואות חוץ בנקאיות בסכומים דומים, שלא בערבות המדינה. עצם העובדה שהמדינה ערבה להלוואות הללו, מקטינה את הסיכון של נותני ההלוואה. לפיכך, הן הריביות והן תנאי ההחזר הם סבירים מאד.

הגשת בקשה להלוואה

ניתן להגיש בקשה לקבלת הלוואות באמצעות הקרנות הללו באופן עצמאי, עם זאת, חשוב לדעת שהסיכויים הם לרעת מבקש ההלוואה. אי עמידה בנהלים, העדר טפסים או מילוי שגוי שלהם, עלולים להכשיל את הבקשה. כך גם העדר תוכנית עסקית, שהיא דרישה בסיסית של כל אחת מהקרנות.

הדבר הנכון לעשות הוא להסתייע במומחים לדבר, שיסייעו לכל יזם ולכל בעל עסק קיים בהליך קבלת המימון לעסק שלהם. היתרון הגדול של אנשי המקצוע הוא היכולת שלהם למצוא פתרונות פיננסיים איכותיים, גם במקרים שבהם קרן אחת או יותר דחתה את הבקשה לקבלת אשראי עסקי או הלוואה. עם הפתרונות הללו ניתן למנות הלוואות בנקאיות, הלוואות חוץ בנקאיות וסוגים אחרים של מימון.

זכאות לקבלת אשראי או מימון

כל בעל עסק פעיל ורווחי או כל יזם המעוניין להקים עסק חדש, זכאי לגיוס הון לעסק בצורת הלוואה בערבות המדינה או לקבלת אשראי עסקי. מה שנדרש מבעל העסק הינה תוכנית עסקית אמינה ואיכותית, המפרטת בדיוק את הצרכים והחזון של העסק. אם מדובר בעסק פעיל, הוא יידרש ככל הנראה להציג נתונים כלכליים על הפעילות שלו

ההלוואות באמצעות הקרנות ניתנות, כאמור, בערבות המדינה. ואולם המדינה ערבה, בדרך כלל, רק ל-75% מכלל ההלוואה. הערבות על שאר הסכום מוטלת על בעלי העסק. בנוסף, במרבית המקרים נדרשת גם השקעה כספית של בעלי העסק עצמם. הסיבה לכך היא ההנחה שגם בעלי העסק צריכים להוכיח רצינות ומחוייבות לעסק. אלה יכולות לבוא לידי ביטוי באמצעות ההשקעה הכספית של בעלי העסק עצמם.

בנוסף להשקעה בעסק, מתחייבים הלווים גם שלא למשוך מהעסק סכומים מעבר למותר על פי חוזה ההלוואה בין הקרן לבין בעל העסק. אם להסביר בפשטות את מטרת ההסכם, הרי שהוא בא למנוע משיכת חלקו של בעל העסק, זמן קצר לאחר קבלת מימון מקרן בערבות המדינה.

הליך קבלת הלוואה מקרנות מדינה

התהליך לקראת קבלת ההלוואה מקרנות מימון כולל מספר שלבים:

הגשת הבקשה

אף שהיא נזכרת כאן ראשונה, הגשת הבקשה היא הפעולה הסופית לקראת קבלת ההלוואה. הגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה חייבת להתבצע על גבי טפסים המיועדים לכך. כמו כן, חייבים להיות מצורפים לבקשה מסמכים שונים על פי דרישת הקרנות השונות. בנוסף, יש צורך להצטייד בנתונים על חשבון הבנק. ואחרון חביב – מומלץ להכין מראש תוכנית עסקית נאותה. חשוב להדגיש כי התוכנית העסקית עוברת ביקורת קפדנית של מנהלי הקרנות לפני אישור הבקשה להלוואה.

בדיקת הנתונים

לאחר הגשת הבקשה, ייבדקו הנתונים שנמסרו על ידי אנשי המקצוע של הקרן. הבדיקה הזאת עשויה לארוך זמן מה. לפיכך, בעל עסק שאיננו מסוגל להמתין לאישור ההלוואה, עלול להיקלע למצוקה פיננסית.

זאת הסיבה שלפני הגשת הבקשה לקבלת מימון לעסקים, בוחנים אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי את הבקשה להלוואה, על כל ההיבטים שלה.גם התוצאות מדברות בעד עצמן – היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי נוחלים הצלחה ברוב במכריע של המקרים. הם משיגים מימון לעסקים תוך התאמה מוחלטת לצרכים וליכולות שלהם..

פגישה אישית עם בעלי העסק

אחרי הגשת הבקשה ובדיקת הנתונים, מוזמנים בדרך כלל בעלי העסק לפגישה אישית עם נציגי הקרן המעניקה את ההלוואה. ככל שהסכום המבוקש גבוה יותר, כך גדלים הסיכויים שנציגי הקרן יהיו מעוניינים להיפגש עם הלווה הפוטנציאלי ולהתרשם ממנו. בפגישה יתבקש בעל העסק להציג בפני נציגי הקרן את החזון העסקי שלו ואת התכנית העסקית.

אישור ההלוואה

השלב הסופי הוא אישור ההלוואה והעברת הכספים לחשבון העסקי. בשלב הזה מחליטים נציגי הקרן אם לאשר את ההלוואה, ואיזה סכום יאושר. כדאי לדעת שבחלק ניכר מהמקרים מאושר סכום נמוך יותר מזה שביקשו הלווים מלכתחילה. לעיתים, נציגי הקרן רוצים לראות את ההתקדמות בפועל של העסק ורק לאחר מכן הם מאשרים את יתרת הסכום. בכל מקרה, על מנת לקבל את יתרת הסכום יש להגיש בקשה חדשה.

תהליך קבלת הלוואה לעסק עשוי לארוך בין מספר ימים כאשר מדובר בהלוואות אקספרס, למספר חודשים בגיוסי אשראי באמצעות הלוואות בערבות המדינה. עם זאת, אם המצאת המסמכים והאישורים ובניית התכנית העסקית מתבצעת בזמן, (במיוחד כאשר מדובר בהלוואות מדינה), התהליך עשוי להיות קצר יותר. ולארוך מספר שבועות בלבד.

במי ניתן להסתייע לצורך קבלת ההלוואות

הסתייעות באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה תגדיל באופן משמעותי את הסיכויים לקבלת אשראי עסקי,הלוואה או מימון לעסק בתוך זמן קצר יחסית. היועצים הפיננסיים של המקור לאשראי עסקי נמנים עם המקצועיים ביותר בתחום. בנוסף, הם אמונים על מציאת פתרונות פיננסיים יצירתיים…

אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי מתמחים בגיוס הון, גיוס אשראי לעסקים קטנים ובינוניים וכן בהשגת הלוואות לחברות גדולות בתנאים הטובים ביותר. אנשי הקשר של החברה מלווים את הלקוח מרגע יצירת הקשר ועד לסיום המוצלח של התהליך.

הליווי של אנשי המקצוע עשוי לכלול (ורצוי שיכלול) גם כתיבת תכנית עסקית אפקטיבית, שתגדיל את הסיכויים למצוא מימון לעסקים בתנאים טובים. בנוסף לכל האמור לעיל, מסייעים המומחים של המקור לאשראי עסקי גם ביישום התכנית העסקית הלכה למעשה. יישום התכנית מסייע בהשגת רווחיות והגדלה שיטתית שלה. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לקראת הצלחה פיננסית והתפתחות עסקית..