לחצו להתקשרות:

מאמרים קשורים
מהן הלוואות בנקאיות לעסקים? מה בין הלוואות בנקאיות אופטימליות או הלוואות חוץ בנקאיות? היכן משיגים הלוואה חוץ בנקאית או הלוואה בנקאית לעסק בתנאים הטובים ביותר?
מתי לקחת הלוואות בנקאיות לעסקים? מהן מטרות אפשריות של הלוואות לעסקים? כיצד משיגים הלוואות עסקיות בהתאמה לצרכי העסק? מה בין הלוואות חוץ בנקאיות להלוואות בנקאיות?
גיוס הלוואות בערבות המדינה לעסקים, הלוואות לעסקים, הלוואות מדינה לעסקים, הלוואות דרך קרנות בערבות מדינה לעסקים, קריטריונים לקבלת הלוואות לעסקים בערבות המדינה, כתיבת תוכנית עסקית כחלק מהליך קהלת הלוואה עסקית בערבות המדינה
מהן הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים? מה היתרונות של הלוואות חוץ בנקאיות על פני הלוואות בנקאיות לעסקים? היכן ניתן להשיג הלוואות עסקיות מחוץ למסגרת הבנקאית?
מתי כדאי וצריך לגייס הלוואות לעסקים? היכן ניתן להשיג הלוואות עסקיות בתנאים הטובים ביותר? כיצד ניתן להשיג הלוואות בערבות המדינה לעסקים? מה אפשר לעשות בכדי לקבל הלוואות לעסקים מסורבים בבנק?

הלוואות פקטורינג והון חוזר

הפער בין מועד התשלום לספקים לבין מועד קבלת התשלום מלקוחות מהווה בעיה לא פשוטה עבור עסקים רבים, בעיקר בתחילת הדרך. הלוואות פקטורינג הן פתרון מהיר וזמין במצבים כאלה. מהי הלוואת פקטורינג? מתי נטילת הלוואה כזאת היא האפשרות הטובה ביותר? אילו גופים מעניקים הלוואת פקטורינג לעסקים? תשובות לשאלות הללו יובאו במאמר שלפניכם.

אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים במציאת הלוואת פקטורינג, כמו גם הלוואות עסקיות אחרות, בתנאים הטובים ביותר ובמהירות הגבוהה ביותר. כמו כן ניתן להסתייע בהם לבניית תוכנית עסקית לחילוץ העסק מהמשבר, וביצוע שלה עד להצלחה עסקית.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

מהי בדיוק הלוואת פקטורינג

הלוואת פקטורינג היא מימוש רווחים עתידיים של העסק. ניתן להגדיר הלוואת פקטורינג גם כסוג של הלוואת גישור להון חוזר. העסק מקבל תמורה כספית מיידית עבור המחאות עם תאריך פירעון עתידי, שהתקבלו מלקוחות תמורת סחורות או שירותים שנמכרו להם. המלווה נוטל תמורת הכספים שהופקדו לחשבון העסק, אחוזים משווי ההמחאות העתידיות. האחוזים הללו מגלמים את הסיכון הכרוך במתן ההלוואה.

למה הלוואות פקטורינג

ספקי הסחורות של העסק, בעיקר כשמדובר בעסק חדש, אינם בוטחים ואינם מכירים עדיין את העסק ועדיין לא קבעו עמדה באשר לאמינות שלו. לפיכך, הם יימנעו מלאפשר לעסק מועדי פירעון רחוקים תמורת הסחורות שרכש. גם עסק הנמצא בקשיים עלול להיתקל ביחס דומה.

מאידך גיסא, לקוחות של העסק עלולים ללחוץ לביצוע תשלום עבור הסחורות שרכשו, במועדי תשלום רחוקים. אם מדובר בעסק חדש, ההנחה של הלקוחות היא שעל מנת לרכוש לקוחות חדשים, העסק יהיה מוכן להגמיש את עמדותיו. הבעיה איננה של עסקים מתחילים בלבד, אלא קיימת גם בקרב עסקים ותיקים. אפ שמוסר התשלומים השתפר בתקופה האחרונה, הוא עדיין גרוע יותר ממה שמקובל באירופה או בארה"ב.

מימון לעסקים, הלוואות לעסקים, מימון לעסק
הלוואות לעסקים
הלוואה עסקית, הלוואות עסקיות להרחבת העסק
הלוואות עסקיות
הלוואות לחברות גדולות, הלוואות לעסקים גדולים
חברות גדולות
הלוואות להגדלת רווחים, הקטנת הוצאות, הגדלת רווחים למוצר
הגדלת רווחים
הלוואת פקטורינג תמורת המחאות שניתנו לעסק, הלוואת פקטורינג להון חוזר
הלוואת פקטורינג
הלוואות עבור עסקים בינוניים, הלוואה לעסק בינוני
עסקים בינוניים

ניתן היה להניח כי הבנק שבו מתנהל החשבון העסקי יפתור את הבעיה על ידי הענקת הלוואה בנקאית לעסק. אבל לא אחת נמנעים בנקים ומוסדות חוץ בנקאיים להעניק הלוואה לעסק, מסיבות שונות כפי שיפורטו להלן. לעיתים ההלוואה המבוקשת רק מתעכבת, אבל העסק חייב בינתיים לשלם לספקי שירות וסחורות. בלעדיהם הוא לא יוכל להמשיך לפעול ולייצר הכנסות עתידיות. במקרים כאלה, הלוואות פקטורינג הן הפתרון הזמין ביותר.

מתי הלוואת פקטורינג היא אפשרות טובה

הלוואת פקטורינג היא האפשרות הטובה ביותר עבור העסק במספר מצבים:

בעיות בחשבון העו"ש

כשחשבון העו"ש של העסק נמצא בבעיה רצינית, וכאשר הבנק איננו רואה טעם במתן הלוואות לעסק, הלוואת הפקטורינג הופכת למעשה לאופציה היחידה. בדרך כלל, בעל עסק המבצע עסקת פקטורינג, יודע שגם מוסדות פיננסיים חוץ בנקאים יימנעו מלהלוות לעסק כספים. בשלב הזה, כל מה שניתן לעשות הוא ליטול הלוואת פקטורינג. לכאורה, יוצא כאילו הבנק מעמיד הלוואה לעסק. למעשה, ההלוואה כאמור היא "על תנאי". אם אחת ההמחאות חוזרת, נוטל הבנק את סכום ההמחאה מחשבון העסק. זאת, בנוסף לריבית בעבור ההלוואה ולעמלות הפירעון, שלא יוחזרו. בהלוואת פקטורינג נוטל המלווה את הסיכונים על עצמו. העסק מפסיד חלק מהרווחים, אבל מקבל שקט תעשייתי וחמצן פיננסי.

בעיות תזרים

בעיית התזרים וההון החוזר היא בעיה מוכרת בקרב עסקים בתחילת הדרך ובעסקים ותיקים. במקרים הללו, נטילת הלוואה לצרכי הון חוזר היא פתרון טוב והוגן למדיי. אבל לעיתים הבנקים או מוסדות אחרים אינם ממהרים להלוות כספים לעסק, מסיבות שונות. לחילופין, אם ההלוואה מאושרת, הריביות תמורתה גבוהות. הלוואת פקטורינג היא למעשה מימוש הכנסות עתידיות. זאת, בהנחה שההמחאות תמורתן התקבלה ההלוואה יכובדו ולא תהיינה איתן בעיות.

הגבלה בחשבון העסקי

אחת הסיבות הנפוצות לחוסר היכולת להשיג הלוואות אחרות היא היותו של העסק מוגבל. אמנם העסק ממשיך לפעול וממשיך לייצר הכנסות. עם זאת, יש פעולות רבות שעסק מוגבל איננו יכול לבצע. בין השאר – לגייס הלוואות, ובמיוחד הלוואות בנקאיות. גם חברות חוץ בנקאיות אינן ממהרות לסייע לעסקים כאלה.

גופים המעניקים הלוואת פקטורינג

גופים המעניקים הלוואת פקטורינג הם לרוב גופים חוץ בנקאיים, המוכנים לקחת על עצמם את הסיכון שבאבדן הכנסה עקב שיקים חוזרים. העמלה שגובים הגופים הללו היא גבוהה מאד, ומבטאת היטב את הסיכון הגבוה יחסית שבנטילת ההמחאות המצויות בידי העסק והמרתן בכסף מזומן.

גם הבנקים נוטים לאשר הלוואת פקטורינג לעסק. אלא שבמקרים הללו, הבנקים מבצעים בדיקה יסודית של ההמחאות שהעסק מחזיק בהן. לעיתים, רק המחאות המשוכות על אותו הבנק תילקחנה בחשבון. במקרים אחרים, העמלות והריביות תהיינה גבוהות אם ההמחאה מגלמת סיכון גדול לבנק.

ההנחה הבסיסית העומדת מאחורי הנפקת הלוואת פקטורינג היא, שלקוחות שנתנו המחאות לעסק אכן יפרעו אותן. זאת, כיון שיש להם כוונה להמשיך לעבוד מול העסק. מדובר בדרך כלל בגופים עסקיים אחרים, שכל המחאה שחוזרת עלולה להפוך אותם לעסקים מוגבלים בפוטנציה. עסקים מעדיפים בדרך כלל לדחות תשלומים חודשים קדימה, אהל ההמחאות שלהם ברוב המכריע של המקרים אינן חוזרות.

כיון שהסכנה בהמחאות עסקיות הללו היא קטנה יחסית, גם התמורה שהעסק נדרש לשלם היא קטנה יותר מזו שהיה העסק משלם אילו היה מדובר בהמחאות "מסוכנות". בעסקה הזאת, כל הצדדים מרוויחים.

עם זאת, חשוב לדעת כי נטילת הלוואת פקטורינג איננה עניין שגרתי ואסור להפוך אותה לכזאת. מדובר בדרך כלל בפתרון זמני לבעיה ספציפית ולא יותר. הלוואת פקטורינג פוגעת למעשה בהכנסות העתידיות של העסק. לעיתים הפגיעה עלולה להיות קשה, עד כדי כך שהעסק יתקשה להתאושש ממנה.

חלופות לנטילת הלוואת פקטורינג

החלופה הטובה ביותר לנטילת הלוואת פקטורינג היא, כאמור, קבלת הלוואה בנקאית רגילה, תמורת המחאות עתידיות. מרבית הבנקים מסייעים לעסקים בעניין זה. עם זאת, יש מגבלות מסוימות שחשוב להכיר:

ראשית, הבנקים מבצעים בדיקה של ההמחאות. ההמחאות הן למעשה הביטחונות שמעמיד העסק לבנק תמורת ההלוואה. אם הבדיקה שמבצע הבנק מעלה שהמחאה שקיימות מגלמת סיכון גבוה, הבנק יסרב להלוות תמורתה כספים. הלוואת פקטורינג, לעומת זאת, ניתנת גם תמורת המחאות שיש בהן בעייתיות מסוימת, אם כי גם כאן עלולות להיות מגבלות.

שנית, גם הלוואה עסקית רגילה לכאורה שניתנה בתמורה להמחאות עתידיות, עלולה להינתן בתנאים ובריביות שונים לרעה מהלוואה רגילה. עצם העובדה שהעסק נזקק להלוואה בתמורה להמחאות עתידיות, אומרת דרשני וגורמת לבנק, או לכל גוף מלווה אחר, לנקוט משנה זהירות.

ככלל, ההצעה של המקור להלוואות עסקיות לכל בעל עסק, הן מתחיל והן עסק ותיק, היא לבצע בדיקה מקיפה של כל עסק שיש איתו קשרים עסקיים, או שיש כוונה לעבוד מולו. זאת, לפני שמתחילים למכור לו סחורות או להעניק לו שירות. ישנן חברות שההתמחות שלהן היא ביצוע בדיקות כאלה. בנוסף, ניתן לקבל חוות דעת על עסקים שונים באמצעות חברת בי די איי (BDI), המתמחה בפרסום נתונים עסקיים. התוצאות של הבדיקות הללו ניתנות בתוך זמן קצר וכוללות בעיקר בדיקות של עסקים. באשר ללקוחות פרטיים, הנוהג לקבל המחאות פרטיות איננו נפוץ והוא הולך ומצטמצם.

המומחים של המקור לאשראי עסקי ימצאו הלוואת פקטורינג או הלוואות עסקיות, בתנאים הטובים ביותר עבורך ובמהירות הרבה ביותר האפשרית. אנו מודעים לחשיבות הרבה של המהירות והמהימנות ועושים הכל על מנת שהלקוחות שלנו יקבלו שירותי הלוואת פקטורינג איכותיים בלבד. מעבר להלוואת הללו, מעניקים המומחים של המקור לאשראי עסקי שירותי ליווי עסקי ופיתוח עסקי. זאת במטרה להצעיד את העסק לרווחיות ולהגדיל אותה בהתמדה. כדאי ליצור קשר כבר כעת ונציגינו יחזרו אליך בהקדם, להמשך התהליך. אנו פועלים בכל רחבי הארץ. כמו כן, הנציגים שלנו נמנים עם מיטב אנשי המקצוע בתחומי הכספים והפיננסים.