לחצו להתקשרות:

הלוואות לעסקים למטרת הסדר חובות

גיוס הלוואות לעסקים להסדר חובות מסייע לבעלי עסקים המעוניינים בכך לחלץ את העסק שלהם מחובות מעיקים ולאפשר לו לחזור למסלול פעילות תקין. מהו הסדר חובות לעסקים? כיצד יכולות הלוואות עסקיות מתאימות לסייע בגיבוש הסדר החוב? כיצד ניתן לגייס הלוואות לעסקים למטרת הסדר חובות? אילו גופים פיננסיים ואחרים מעניקים הלוואות לעסקים להסדרי חובות? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בסוגיות הללו.

היועצים הפיננסים המנוסים של המקור להלוואות לעסקים מסייעים לבעלי עסקים המצויים בבעיה פיננסית אמיתית בגיוס הלוואות לעסקים בקשיים. בנוסף, ניתן לקבל ליווי צמוד וייעוץ מקצועי של מומחה פיננסי איכותי. זאת, במטרה לחלץ את העסק במהרה מהמצוקה הפיננסית ולהעלות אותו על דרך חדשה.

אם העסק שלך מצוי בחובות מצד אחד אבל יש לו היכולת להתאושש ולהמשיך להרוויח מצד שני, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ויועצת או יועץ פיננסי מקצועי יצרו אתך קשר בהקדם. אנשי המקצוע שלנו ילוו אותך עד למציאת הלוואה עסקית מתאימה ויישום הסדר חובות עם הנושים והספקים. ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

גיבוש הסדר חובות לספקים ויישומו

גיוס הלוואה חוץ בנקאית עסקית בהליך הסדר חובות מול הספקים, הוא השלב האחרון בהליך שעלול לעיתים להיות ארוך ומתיש. מדובר בהליך גיבוש הסדר החובות עם נושים וספקים, כאשר כל אחד מהצדדים מעוניין להפיק את התועלת הרבה ביותר האפשרית מבחינתו.

הסדר חובות, פירוק העסק ומה שביניהם

לעיתים במהלך הפעילות העסקית, מגיע שלב שבו החובות של עסק כל שהוא לספקים הם כה גדולים, שהמשך הפעילות העסקית הרגילה הוא פשוט בלתי אפשרי. העסק לא יכול לרכוש חומרי גלם לייצור, לא יכול לשנע את הסחורה ללקוחות ולא יכול לשלם חובות. בשלב הזה, הדרך היחידה כמעט עבור עסק במצוקה, הוא פירוק העסק, כינוס נכסים וחלוקה של התמורה בין הספקים. אבל הבעיה במרבית המקרים היא שלעסק אין נכסים או מזומנים לכסות אפילו חלק קטן מהחוב. לכן, פירוק העסק לא ממש יועיל לספקים – ובוודאי לא לאלה שאינם נושים מובטחים. גם הלוואות קטנות לעסקים לא תעזורנה, כיון שמדובר, קרוב לוודאי, על חובות שלא ניתן למצוא עבורם פתרונות קלים.

במצב הזה, הדרך שעשויה להתגלות כפתרון הולם, הינה המשך הפעילות העסקית. אלא שהמשך הפעילות יתאפשר אך ורק אם בעלי העסק יצליחו להגיע להסדר חובות עם הספקים. ישנם שני צדדים להסדר חובות כאמור: מצד אחד, הספקים והנושים יקבלו רק חלק מהחובות שלהם בחזרה. גובה הסכום או האחוז מהחוב שיוחזר לכל ספק נמצא בליבו של הסדר החובות. מצד שני, בעל העסק מתחייב להעמיד לצורך הסדר החובות סכום כסף שיספיק לעמוד בכל התשלומים, כפי שסוכמו בהסדר. זאת הסיבה שנטילת הלוואה לצורך הסדר חובות היא השלב האחרון כמעט בהסדר. אין טעם לנסות ולהשיג הלוואה, בין אם הלוואה בנקאית ובין אם הלוואה חוץ בנקאית לעסק, לפני שיודעים פחו או יותר באילו סכומים מדובר.

נטילת הלוואות לעסקים כנגד נכסים

הלוואה לעסק כנגד נכס נדל"ן השייך לבעלי העסק הינה הדרך המועדפת לגיוס הלוואות לצורך הסדרי חובות. ואולם במרבית המקרים, לא ניתן לגייס הלוואות מהסוג הזה דרך המערכת הבנקאית. אף שאין הוראה מיוחדת כנגד הלוואות מהסיג הזה, נמנעים הבנקים בדרך כלל מלעסוק בהלוואות כאלה. זאת, בעיקר כיון שהסיכון בהלוואות מהסוג הזה הוא גבוה הרבה יותר ממה שמוסד בנקאי כל שהוא בישראל יהיה מוכן לקחת על עצמו. אמנם הבנקים מאפשרים הסדר הלוואת משכנתא כנגד נכס נדל"ן, שהיא למעשה הלוואה לכל מטרה. אלא שמבקרה של הסדר חובות מהסוג המתואר לעיל, הבנקים מדלים לרוב התנגדות.

האפשרות המועדפת במקרים כאלה הינה גיוס הלוואה חוץ בנקאית כנגד נדל"ן. הלוואה כזאת ניתן להשיג דרך גופים חוץ בנקאיים גדולים – חברות ביטוח, קרנות פנסיה, חברות אשראי ועוד. מגוון ההצעות בתחום הזה הוא רחב. לפיכך מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי שיבחן את כל ההצעות ויסייע לבחור את הטובה מביניהן. זאת, בהתאמה ליכולת ההחזר של העסק, לצרכים שלו ולדרישות מיוחדות אחרות, אם ישנן.

זה המקום לציין כי תנאי הלוואות חוץ בנקאיות לעסק יהיו פחות טובים מתנאי משכנתא רגילים. הסיבה לכך ברורה – הסיכונים הכרוכים בהענקת הלוואה מהסוג הזה למלווים הם גבוהים יחסית. עם זאת, הן הריביות והן תנאי האשראי של הלוואת משכנתא לעסק לצורך הסדר חובות יהיו טובים מאד, יחסית לאלה שניתן היה לקבל באמצעות הלוואה רגילה.

זאת ועוד – סכומי ההלוואה כנגד נכס נדל"ן יהיו גבוהים יחסית לכל הלוואה אחרת, בין בנקאית ובין חוץ בנקאית. בנוסף, ההחזרים של הלוואה כזאת יתפרשו על פני תקופה ארוכה, מה שיבטיח שההחזרים לא יעיקו בצורה יוצאת דופן על המחזור הכספי של העסק.

הלוואות עסקיות
הלוואות עסקיות
הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים קטנים
הלוואה לעסק קטן
הלוואות לפתיחת עסק קטן
הלוואות לעסק קטן
מימון לעסקים תשובות לשאלות
מימון עסקי שאלות
תוכנית עסקית
תוכנית עסקית

הסדר חובות בין בעלי העסק לבין הנושים, עשוי להיות מצב נוח לכל הצדדים. הספקים של העסק והנושים האחרים שלו (בעלי מבנה, נותני שירותים למיניהם, חברות השכרה וכמובן העובדים) יוכלו להשיג כתוצאה ממנו סכום גבוה יותר ממה שהיו משיגים באמצעות כל הליך אחר, לרבות פירוק העסק.

מבחינת החייב, קרי בעל העסק, כל פעולה אחרת למעט נטילת הלוואה עסקית לצורך הסדר חובות, פירושה אבדן העסק הלכה למעשה. מעבר לאבדן הרכוש והאפשרות להפקת רווחים עתידיים, המשמעות של העסק עבור רבים מהבעלים היא אישית ורגשית. הסדר חובות, לעומת זאת, מותיר בידי הבעלים את העסק שהם הקימו וטיפחו במשך שנים. זאת, למרות שלהתחייבויות הרגילות של העסק נוספים החזרים תקופתיים של ההלוואה שנלקחה לטובת הסדר החובות.

לצאת מחובות באמצעות הלוואות לעסקים

אם העסק שלך מצוי בחובות המסכנים את המשך הפעילות שלו ואם בדיקה מקצועית מעלה שהעסק אכן יכול להמשיך ולהניב רווחים, זה המקום וזה הזמן ליצור קשר עם המומחים של המקור להלוואות לעסקים. יועצת או יועץ מטעמנו יחזרו אליך וילוו אותך לאורך כל הדרך עד להיחלצות מהמצב הקיים. בנוסף לגיוס הלוואות לעסקים, ניתן להסתייע באנשי המקצוע של המקור להלוואות לעסקים גם לצורך הכנה של תוכנית עסקית איכותית. התוכנית הזאת עשויה לסייע בגיוס הלוואות עסקיות. בנוסף, היא מתווה את מסלול ההתקדמות העתידי של העסק מייד לאחר הייצוב שלו וסגירת הסדר חובות מול כל הנושים.

המקצוענים של המקור להלוואות לעסקים פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות לעסקים. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות צעד ראשון להצלחה.