לחצו להתקשרות:

רווח גולמי, רווח נקי ותוצאות עסקיות

הדו"חות הכספיים של עסק כל שהוא, אמורים לשקף את התוצאות של הפעילות התקופתית. שום גורם פיננסי לא יעניק הלוואות לעסקים שאין להם דו"חות כספיים הכתובים על מי אמות המידה הדרושות.. בשורות הבאות נביא הסבר קצר בנוגע למרכיבים העיקריים של הדו"חות הכספיים: מהו רווח גולמי בעסק? מהו רווח תפעולי? מהו הרווח הנקי של העסק לתקופה נקובה? בשורות הבאות נביא הסבר קצר וברור על המונחים הללו.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור להלוואות עסקיות בוחנים את הדו"חות התקופתיים של העסק, כשלב ראשון בדרך לזיהוי הצרכים הפיננסיים שלו. בנוסף, הם מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך בכתיבת תוכנית עסקית איכותית וברת ביצוע. התוכנית העסקית מסייעת בגיוס הלוואות ומימון לעסק. בנוסף, היא מתווה את השביל שבו יצעד העסק בדרך להתפתחות וצמיחה.

אם יש לעסק שלך צורך בביצוע גיוס הלוואות ומימון, זה המקום עבורך. המומחים שלנו ימצאו עבורך הלוואה עסקית בתנאים הטובים ביותר עבורך, ובפרישת תשלומים נוחה. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או בטלפון בשעות העבודה המפורטות. אנשי המקצוע של המקור להלוואות לעסקים יצרו אתך קשר בהקדם. הם ילוו אותך לאורך כל הדרך, מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת המזומנים בפועל בחשבון הבנק.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

דו"חות תקופתיים ובדיקת הרווחיות

מדידת הפעילות העסקית והערכה שלה איננה רק פונקציה של רווח או הפסד. מי שיודע לקרוא את הדו"חות הכספיים של עסק, יכול להפיק מהם תועלת רבה. הדו"חות משקפים את נקודות החוזק ואת נקודות החולשה של העסק. ניתן לבדוק באילו סעיפים בדיוק העסק מרוויח, ובאילו הוא מפסיד. ואת הידע הזה ניתן לתרגם לפעולות התייעלות או שינוי, שעשויות להגדיל את רווחי העסק. בנושא הלוואות או נטילת אשראי עסקי, הרי שככל שהעסק יציב יותר, תנאי האשראי יהיו טובים יותר.

הדו"חות התקופתיים מציגים את הפעילות העסקית על פי חתכים שונים, תוך התייחסות לנקודות מבט שונות על העסק. בדו"חות ניתן לראות את עלות הייצור (במפעל יצרני) ועלות המכירות. בנוסף, כוללים הדו"חות את הרווח בגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי.

ככלל, ניתן לצמצם את בדיקת הרווחיות למשפט אחד קצר: הכנסות + רכוש = הוצאות + התחייבויות. אם הסיכום של הכנסות + רכוש עולה על ההוצאות + התחייבויות, העסק מרוויח.

להלן נקודות ציון עיקריות  בדו"חות הפיננסיים של העסק:

מהו רווח גולמי בעסק

רווח גולמי הוא סיכום הכנסות העסק ממכירת המוצרים העיקריים שלו לפני הכנסות אחרות,  פחות עלות המכירות לפני הוצאות שונות.

חישוב הרווח הגולמי איננו כולל, כאמור, רווחים שהגיעו לעסק שלא באמצעות מכירת הסחורות (או השירותים) העיקריים שהעסק מציע. לדוגמה: שינוע הסחורה שהמפעל מוכר לנקודות מכירה עשוי להיכלל בעלות המכירות. אבל רווח כתוצאה משינוע מלאי של ספק אחר, שהוא רווח ממתו שירות למעשה, לא יוגדר כגורם ברווח הגולמי. הוא יבוא לידי ביטוי בסעיפים אחרים במאזן.

הפקת הדו"ח על רווח גולמי כוללת:

חישוב עלוות המכירות:

עלות המכירות: ההפרש בין מלאי פתיחה + קניות לבין מלאי הסגירה.

מלאי פתיחה

המלאי שבו התחיל העסק את התקופה הנסקרת. מלאי הפתיחה של תקופה, הינו מלאי הסגירה של התקופה שקדמה לה. ומלאי הסגירה של העסק בתום הפקת הדו"ח יהיה מלאי הפתיחה של התקופה הבאה. לעסק מתחיל לא יהיה, בתקופה הראשונה, מלאי פתיחה.

קניות

סך כל קניית הסחורות נטו של העסק.

מלאי סגירה

מלאי המוצרים הקיים בתום תקופת המדידה. (רבעון, חצי שנתי או שנתי).

רווח גולמי בעסק יצרני

בעסק יצרני, עלות הייצור מחליפה את עלות המכירות. בעסק שגם מייצר וגם סוחר במוצרים מוגמרים, מתווספת עלות הייצור לשורת ההוצאות, יחד עם עלות המכירות.

עלות הייצור: מלאי פתיחה של חומרי גלם + קניית חומרי גלם – מלאי סגירה של חומרי גלם. ההפרש ביניהם הינו עלות הייצור.

מהו רווח תפעולי

רווח תפעולי הוא הסכום שנותר מהרווח הגולמי כמתואר בסעיף הקודם, לאחר שנוכו ממנו הוצאות הנהלה וכלליות. הוצאות כאמור כוללות הוצאות שכר, שבעסקים רבים מהווה את ההוצאה הכבדה ביותר אחרי קניית חומרי גדם (ולעיתים אף גבוהה ממנה).

ריבית הלוואות לעסקים
ריבית הלוואות לעסקים
הלוואות לעסקים פעילים
הלוואות לעסקים פעילים
אשראי חוץ בנקאי לעסקים כנגד נכסי נדל"ן
אשראי כנגד נדל"ן
הלוואות לעסקים בהקמה ובתחילת דרכם
אשראי לעסקים בהקמה
הלוואות מהירות לעסקים בקשיים זמניים
הלוואות לעסקים בקשיים
הלוואות דרך קרנות מימון פילנתרופיות
קרנות פילנתרופיות

בנוסף, נכללות בהגדרה הזאת כל ההוצאות הקשורות בתפעול העסק: הוצאות משרד, הוצאות מים וחשמל ותשלומי מיסים. אם בתום מדידת ההוצאות הללו שורת הרווח עדיין גבוהה משורת ההפסד, הרי שיש רווח תפעולי. אם המצב הפוך, הרי שיש הפסד תפעולי.

רווח נקי

הרווח הנקי הוא מה שנותר בחשבון העסק, בתום כל החישובים כולם. הרווח הנקי מורכב מהרווח התפעולי, בתוספת הוצאות או הכנסות מימון, ולאחר שמהסכום הופחתו הוצאות המיסים. ההוצאות הללו כוללות מס הכנס ומע"מ בדרך כלל.

מהו מתח רווחים מקובל בעסק

אין כל הגדרה ברורה ואחידה, באשר לאחוזי הרווחים הרצויים בעסק. ככלל, ככל שהרווח גדול יותר יחסית לתשומות המושקעות בהפקה שלו, כך העסק נחשב רווחי יותר. לדוגמה – אם השקעה של 100,000 הניבה רווח נקי של 50,000 ₪, הרי שמדובר ברווח בהחלט טוב. אם הרווח הוא 20,000 ₪, הרווח הוא סביר. עם זאת, בסוגים מסוימים של עסקים, 20% רווח נקי נחשבים אחוז גבוה מאד, בעוד שבעסקים מסוג אחר הם עלולים להיחשב נמוכים.

בענף ההארחה והמלונאות, למשל, הרווח הגולמי עבור מזון ומשקאות חייב להיות 60% לפחות. זאת, בהתחשב בתשומות הרבות המושקעות ברכישת חומרי גלם ואחסון שלהם. בנוסף, מחושבות גם הוצאות העיבוד של חומרי הגלם וההכנה של המוצרים הסופיים – קרי המנות או הארוחות שנמכרות לאורחים. בנוסף, בתחום הזה יש רמת פחת גבוהה מאד, שצריכה לבוא לידי ביטוי בחישובים.

בענף השיפוצים, לעומת זאת, ההוצאה העיקרית הינה תשלום משכורות. כל ההוצאות האחרות הן משניות, אף שהן עלולות להיות גבוהות מאד. בענף הבניין בכלל, כמו בענף ההארחה, הוצאות כוח אדם הן הכבדות. רק הגיוני, לפיכך, שהניסיון לחסוך יתמקד לרוב במשכורות.

מה ניתן ללמוד מהדו"חות

המשמעות של הדו"חות הכספיים הינה נושא חשוב בפני עצמו. אבל באופן כללי ניתן לומר כי החלוקה לסוגי רווח שונים (רווח גולמי, תפעולי ונקי) מאפשרת לעלות במהירות על נקודות תורפה. אם הרווח הגולמי נמוך, הרי שיש בעיה משמעותית בתמחיר של המוצרים שהעסק מייצר או מוכר. לחילופין, ייתכן שמחיר הרכישה של סחורות או חומרי גלם הוא גבוה מדיי. במרבית ענפי הייצור פהתעשייה, מנהל הרכש אחראי לרווחים לא פחות מאשר מנהל המכירות.

אם הרווח הגולמי גבוה אבל הרווח התפעולי נמוך, יש לבדוק אילו הוצאות בדיוק הפחיתו את הרווח התפעולי ומה מקורן. אם הרווח הנקי נמוך, יש לבדוק היכן לאורך השרשרת מתקיימות הוצאות שלא חושבו, או התנהלות פיננסית בעייתית.

אנשי המקצוע המיומנים של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך בקריאה, הבנה וניתוח של הדו"חות הכספיים. בנוסף, ניתן לקבל מהם סיוע בגיוס הלוואות עסקיות ומימון לעסק. זאת, הן לצרכי התרחבות והן לצרכי מימון והון חוזר. אם יש לך עניין לקבל מימון לעסק שלך בהתאמה אישית ובתנאים הטובים ביותר האפשריים, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות צעד חשוב בדרך להשגת מימון לעסק, ייצוב שלו והכנה שלו לצמיחה כעת. המומחים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ ורשמו עם השנים הצלחות לא מבוטלות בגיוס פיננסי וגיוס הלוואות לעסקים.